Gå til Tekst
Gå til Tekst
Bilde av elever fra Øksnevad VGS, Tomb VGS og Valle VGS

Landbruksskoler besøker Store Ree seminstasjon

I løpet av våren har Geno, Norsvin og Tyr tatt imot besøk fra ca. 145 elever fra ni landbruksskoler.

Skolebesøkene på Store Ree er et samarbeid mellom Geno, Norsvin og Tyr der landbruksskoleelevene får se sæduttak og hører foredrag om de tre organisasjonene. I år fikk elevene også en omvisning i Norsk Seminmuseum som holder til i stabburet på Store Ree.


Skolene som har besøkt oss i vår er Tana VGS, Jønsberg VGS, Storsteigen VGS, Kalnes VGS, Gjermundnes VGS, Øksnevad VGS, KVS- Lyngdal, Tomb VGS og Valle VGS. Det er viktig for organisasjonene å ha kontakt med landbrukselever under utdanning for å synliggjøre hva vi jobber med. Forhåpentligvis er dette nyttig også for framtidas bønder.


Til toppen