Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kun kjønnsseparert sæd av Jersey framover

Kun kjønnsseparert sæd av Jersey framover

Viking Genetics har signalisert at de ikke vil produsere konvensjonelle doser av Jersey framover. Det betyr at det heretter kun vil være kjønnsseparert sæd tilgjengelig av denne rasen.

I dialog med Norsk Jersey blir det ikke lenger importert konvensjonell sæd av Jersey-okser.

 

Kjønnsseparert sæd spesialbestilles på nett (oksekatalogen.geno.no). Det vil imidlertid bli importert sæd fra noen okser som har et lavprissegment. Disse skal distribueres ut på sædruta og blir tilgjengelig hos inseminører i noen områder. Valg av områder er basert på hvor etterspørselen av Jersey er størst.

 

Oksene som i første omgang blir sendt ut med sædruta er 27124 VJ Quintana og 27148 VJ Violent P.

 

Prisen per dose av kjønnsseparert sæd som er tilgjengelig ute i beholdere er kr. 372.

 

Utvalget av okser med kjønnsseparert sæd er større ved bestilling på nett. Prisen er kr. 425 pr. dose og frakt på kr. 450 pr. bestilling kommer da i tillegg.


Til toppen