Gå til Tekst
Gå til Tekst
Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Krav til klauvhelsestatus ved livdyromsetning

Første september 2019 innføres nye næringskrav for omsetning av storfe. Disse inkluderer klauvhelsestatus.

Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden. Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker.

 

Første september 2019 innføres nye næringskrav for omsetning av storfe. Når «klauvstatus» for alle besetninger er etablert i Dyrehelseportalen, vil de nye næringskravene tre i kraft.

Hvilke endringer ligger i de nye næringskravene?

I dag vises både forekomst av klauvsjukdommene og frekvensen av klauvskjæring/inspeksjon i kontrollene dersom klauvskjæring og diagnoser er rapportert inn. «Klauvhelsestatus» innføres neste år. Da vil en besetning få enten grønn, gul eller rød klauvhelsestatus. Denne statusen vil vises i Dyrehelseportalen, Kukontrollen og i Storfekjøttkontrollen.

 

For å ha grønn status gjelder følgende krav:

  • Besetningen beskjærer/inspiserer klauver og rapporterer dette inn. Det skal gjøres enten av klauvskjærer eller av produsenten sjøl. Hvis produsenten sjøl skal utføre klauvskjæringen må denne ha gjennomført nybegynnerkurs i klauvskjæring arrangert fra 2019 eller seinere for å få godkjent rapporteringa som grunnlag for «klauvhelsestatus». I løpet av siste 12 måneder skal du ha skjært minimum det antall kyr som utgjør 90% av antall hunndyr over 2 år. Det vil si at hvis du skjærer/inspiserer en gang og har 20 dyr over 2 år på tidspunktet for klauvskjæring, må minst 18 av dyra beskjæres/inspiseres i klauvboks.
  • Alle klauvlidelser skal rapporteres inn.
  • Det skal ikke ha vært påvist digital dermatitt i besetningen de siste 2 år.
  • Det skal ikke ha vært mer enn 2 tilfelle av klauvspalteflegmone siste 6 måneder.

Den største forandringen dette medfører er at du har rød status hvis du ikke har klauvskjæring. Røde besetninger regnes som risikobesetninger og vil ikke kunne selge dyr til andre besetninger med mordyr, kun til rene oppfôringsbesetninger.

 

I tillegg skal det foreligge dokumentasjon på BRSV og BCoV. Status etter prøvetaking skal være nyere enn 12 måneder. Besetningen kan ha enten grønn eller rød status. Det er ingen restriksjoner på salg av livdyr fra besetninger som er røde for et eller begge virus. Status vises i Dyrehelseportalen, Storfekjøttkontrollen og Kukontrollen.

 

Les mer om de nye helsekravene på Animalia sine nettsider


Til toppen