Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kortere svartid på GS-analyse av NRF-hunndyr

Kortere svartid på GS-analyse av NRF-hunndyr

Avtale med nytt laboratorium med større kapasitet har medført at vi nå kan gi raskere svar på bestilte GS-analyser.

Vi har nå bikket 60 000 genotypede NRF-dyr i landet! Av disse er ca. 27 000 genotyper bestilt av produsent.

 

Etter ny avtale med et laboratorium i Danmark er vi svært fornøyd med svartiden på analysene og kvaliteten på genotypene. I tillegg har de stor kapasitet på antall prøver de kan analysere. Dette har ført til at vi etter nyttår har sendt DNA-prøver hver andre uke (før nyttår sendte vi hver tredje uke). Det forventes derfor nå å raskere kunne gi svar på bestilte genotyper.

 

Tiden det tar fra Biobank på Hamar har mottatt prøven til svar foreligger i Kukontrollen er nå ca. 4-6 uker.

Hva er årsaken hvis det tar lengre tid?

Det er viktig å merke seg at dersom det mangler resultater på enkelte dyr etter veldig lang ventetid, har dyret mest sannsynlig feilet i genotypingen. Da må prøven fra dyret bli sendt fra Biobank til laben på nytt, noe som tar litt ekstra tid. I enkelte tilfeller har ikke Biobank nok DNA fra dyret tilgjengelig til en ny sending og det vil dermed bli sendt ut nytt prøvemateriell for dette dyret.

 

Ekstra prøvemateriell som blir sendt ut om dyret feiler i genotypingen inngår i prisen og vil ikke koste noe ekstra.

 

Les mer om hva som inngår i prisen her

 

Antall prøver bestilt i 2018

Figur 1 viser antall bestilte genotyper i 2018. Antall bestillinger har tatt seg noe opp etter sommeren og vi oppfordrer alle til å fortsette å genotype hunndyrene i besetningen sin. Bestill genotyping når kviga er kalv slik at resultatene er på plass i god tid før rekruttering og seleksjon av nye dyr inn i besetningen.

 

Figur 1: Antall bestilte genotyper i 2018. klikk på figuren for større visning.

 

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her

 

Hvorfor genotype hunndyr i besetningen?

Å genotype hunndyr i besetningen gir deg først og fremst sikrere avlsverdier på dyrene dine.

 

Hvis man ikke ønsker å genotype hele besetningen, er det kvigene som bør prioriteres, da disse er framtiden. Det ideelle er likevel å genotype alle NRF-dyr i besetningen.

 

Genotyping av hunndyr er en god hjelp når man skal velge hvilke dyr som skal med videre, hvilke dyr som er aktuelle for inseminering med REDX™(kjønnsseparert NRF-sæd) og eventuelt hvilke dyr som er aktuelle for kjøttfe/NRF-okser gode på kjøtt.

 

Ved bruk av REDX™ er det viktig at dyr som skal insemineres viser god brunst og har god fruktbarhet for best resultat. Kviger gir ofte det beste resultatet. Man bør også være obs på at høytytende kyr er mer krevende å få kalv i.

 

Les mer om anbefalinger ved bruk av REDX™ her

 

Har man en kvige/ku som har lav avlsverdi, men gode fruktbarhetsegenskaper kan denne også være aktuell for embryoinnlegg.

 

Les mer om anbefalinger ved bruk av NRF-embryo her

 

Du kan lese mer om saken i Buskap 2-2019 som leveres i post fra 4. mars.

 


Til toppen