Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kontrollprogrammet mot BRS-virus og Bovint Corona-virus har startet

Kontrollprogrammet mot BRS-virus og Bovint Corona-virus har startet

BRSV og BCoV er virus som har stor utbredelse i storfeproduksjonen i landet vårt. Forskning har vist at sykdom forårsaket av disse virusene medfører store tap i storfenæringa. Ved et bevisst forhold til smitteoverføring kan forekomsten av sykdom reduseres betydelig.

Kontrollprogrammet vil kartlegge hvilke besetninger som har antistoffer mot sykdommene og hvilke besetninger som ikke har vært i kontakt med smitten. Analysene foregår på tankmelk og blodprøver. Oppfølgende prøver vil avsløre om antistoff positive besetninger har smitte av nyere dato eller om antistoffene kommer fra smitte noe tilbake i tid.

 

Geno, som er med i styringsgruppa for kontrollprogrammet, har måttet leve med jevnlig tilførsel av BRSV- og BCoV-smitte ved innkjøp av kalver. Dette medfører betydelig merkostnad og bruk av medisiner.

 

Mye nyttig informasjon om Kontrollprogrammet BRSV og BCoV finner du hos Animalia


Til toppen