Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kjøp av oksekalver etter ungokser

Kjøp av oksekalver etter ungokser

Det er ikke lenger et krav om at et seminokseemne må ha en eliteokse som far. Etter ny avlsverdiberegning listes det nå også ut seminokseemner etter okser som kun er brukt som ungokser.

Med flere fedre å kjøpe etter får vi større spredning på slektskapet og økt kvalitet på de innkjøpte kalvene.

Alle okser får verdier uavhengig av alder

Det er viktig for avlsarbeidet på NRF at vi hele tiden prøver å rekruttere de beste oksekalvene. Med ny metode for beregning av avlsverdier, hvor både kukontroll- og genotypedata inngår, får alle okser verdier uavhengig av alder. Med kjennskap til avlsverdien til okser brukt som ungokser har vi muligheten til å liste ut seminokseemner etter disse.

Krav om minst 21 i avlsverdi

Det generelle kravet til avlsverdi er likt uavhengig om far er brukt som eliteokse eller ungokse. Avlsverdien til seminokseemnet er gjennomsnittet av far og mor sin avlsverdi. Et seminokseemne må med dagens krav ha minst 21 i avlsverdi for å bli listet ut. Dette er det generelle kravet som nå er høyere enn tidligere da det bare var seminokseemner etter eliteokser.

 

For enkelte fedre og kombinasjoner av far-morfar er det strengere krav til avlsverdi. Dette for å unngå å kjøpe for mange etter enkeltokser og kombinasjoner som det er mange av.

 

Her kan du lese mer om kravene til seminokseemnet


Til toppen