Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kinabesøk hos Geno

Kinabesøk hos Geno

Bioteknologi og genetikk er fagområder Kina interesserer seg for, og nylig var en delegasjon fra Kinas ambassade i Norge på besøk hos Geno. 

De kinesiske deltakerne på møtet var Mr. Yao Sufeng, Commercial Counsellor, Mr. Wang Yuansi, Second Secretary, Ms. Shang Liang, Second Secretary og Mr. Du Heting, First Secretary of Science & Technology Section.

 

Fra Geno deltok både Sverre Bjørnstad, Tor Arne Sletmoen  og Bjørn Gulbrandsen samt våre datterselskaper SpermVital as med Nils Christian Steig og Cryogentics as ved Jørn Ulheim. I tillegg var også Frank Larsen  fra Hedmark Kunnskapspark med på møtet. Geno i Kina/Mongolia, ved Bjarte og Eivind Kvaale samt Fiona Yin koordinerte det hele. 

Genetikk og bærekraftig avl

Samvirkebasert storfeavl på Norsk Rødt Fe med sterk vekt på helse, fruktbarhet og holdbarhet – og derigjennom en svært økonomisk gunstig genetikk – er noe kineserne er vedlig interessert i. De fikk også se sæduttak og høre om hvordan produksjonen for det nasjonale markedet foregår.  

 

Datterselskapene SpermVital og Cryogenetics ble presentert i tillegg til hele bioteknologiklynga i området. Målet med besøket var å bygge relasjoner, noe gardsbesøket hos bonde Tore Nordli i Løten var et godt eksempel på.

Eksport av genetisk materiale i form av storfesæd til Kina er en mer politisk sak som må løses på andre nivåer, men dette besøket opplevdes som nyttig og informativt for samtlige deltakere.

 

Gardsbesøk hos Tore Nordli i Løten. Fra venstre Fiona Yin, Yao Sufeng, Shang Liang, Wang Yuansi, Du Heting, Eivind Kvaale, Tore Nordli.

 

Det ble også tid til litt nærkontakt og kos med kalvene. Her er Wang Yuansi.


Til toppen