Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kina har godkjent Geno for eksport av NRF-sæd

Kina har godkjent Geno for eksport av NRF-sæd

NRF-sæd er det første norske produktet som har fått sertifikat/lisens for eksport til Kina siden gjenåpningen av handelen mellom landene. Mandag 27. november besøkte Landbruks- og matminister Jon Georg Dale Store Ree for å overvåke første sending. 

Prosessen med å få til ny eksport av NRF-sæd til Kina har gått over mange år. NRF-sæd fra Geno er det første norske produktet som har vært gjennom den nye godkjenningsprosessen og fått sertifikat/lisens for eksport til Kina siden kontakten mellom Kina og Norge ble gjenopprettet, bekrefter Mattilsynet i Norge.

 

Etter Nobelprisen i 2010 stoppet handel mellom Norge og Kina opp og det satte også en stopper for eksport av NRF-sæd. Det har vært lagt ned en stor innsats fra en rekke aktører for å få gjenåpnet mulighetene for eksport.

 

– I oktober fikk Landbruks- og matdepartementet melding om at Kina nå offisielt har godkjent Geno SA for eksport av storfesæd til Kina. Så har det vært diverse regler og papirer som har måttet på plass etter det før første sending av oksesæd nå kan skje, uttaler Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno.

Mange gode hjelpere for NRF til Kina

– Vi ønsker å takke for stor utholdenhet og en langvarig jobb fra alle involverte, sier Sverre Bjørnstad. – Takken omfatter politisk ledelse og diplomati som over år aktivt har bidratt til og lagt til rette for gjenåpningen av Kina som marked. Administrasjon i både departement, mattilsyn og veterinærinstitutt har evnet å snu seg rundt og bidra på rett tidspunkt. Geno sin distributør i Kina har vist utholdenhet, aldri har gitt opp og kontinuerlig vært en pådriver for å få dette til og bygd relasjoner med alle involverte, fortsetter han.

 

Geno eksporter sæden via datterselskapet Geno Global AS som per i dag selger NRF-sæd til i over 30 ulike land i verden, sier Sverre Bjørnstad. - Vi skal likevel ikke gå helt av skaftet hva gjelder Kina. Det er et marked med hard konkurranse og ifølge Geno Global AS sin distributør i Kina, Fiona Yin, har bøndene i Kina det vesentlig vanskeligere enn tidligere. Det er stor konkurranse med billig melkepulver som importeres til landet. Prisen som bøndene får for melk har falt med 20-30 prosent de siste par årene.– Dette kan også være positivt for NRF. NRF-kua er effektiv, gir få utgifter og god nettoøkonomi og dermed også lavere kostnader for bonden, forteller Bjørnstad.

Kan bli ett av de største enkeltmarkedene for Geno

Før nyttår sendes 20 000 doser av NRF-oksene 11284 Skretting og 11229 Oksjale til Kina. Prognosen for forventet salg i Kina i 2018 er på over 100 000 doser. Kina vil da være ett av de største enkeltmarkedene for Geno.

Hvorfor etterspørres norsk genmateriale?

NRF-kua er attraktiv for kineserne fordi det er ei produktiv ku som produserer både melk og kjøtt. Den har god helse og dermed lite behov for antibiotika. God fruktbarhet og holdbarhet er også viktig. Kort sagt ei problemfri ku som produserer gode varer for forbruker og industri og skaper overskudd til bøndene.

 

Kina har et behov for økt produksjon av melk og har strenge krav til høy kvalitet. Det spås at Kina kommer til å overta som verdens største marked for melk og melkeprodukter innen 2022. De har over 8 millioner melkekyr og produserer 37 millioner tonn melk. Kina har et forbruk på vel 50 millioner tonn per år, eller rundt 36 kg per person.

Problemfri, frisk og fruktbar NRF

NRF-kua har alle egenskapene Kina ser etter for å møte økt etterspørsel. Totalmarkedet for oksesæd i Kina er antatt å være på 25-30 millioner doser i året.

 

Kina har over 30 oksestasjoner som produserer sæd. I tillegg er alle de store leverandørene av storfegenetikk i verden til stede i markedet. – Selv om det potensielle markedet i Kina er svært stort, er det hard konkurranse om salget. Nå er Norge godkjent eksportør og vi er glade for at vi igjen kan starte opp arbeidet med å selge Norsk Rødt Fe i dette markedet, sier Sverre Bjørnstad.

Fungerer NRF-kua i Kina?

Det ble utført et feltforsøk med NRF i Kina som var ferdigstilt i 2011. Forsøkene ble utført i regi av China Agricultural University og Inner Mongolia Agricultural University. Disse dokumenterte blant annet at NRF hadde lite problemer med sykdom, veldig god fruktbarhet, lette kalvinger, god appetitt, sterke bein og som ved innkrysning med lokal holstein ga veldig gode produksjonsresultater i Kina.

 

Eksperter fra universiteter og institusjoner i Kina har også vært viktige støttespillere sammen med sentale og lokale «dairy associations». Uten samarbeidet med alle gårdene som deltok i feltforsøkene i de fem provinsene, hadde ikke forsøkene vært mulig å gjennomføre.

 

Se innslag fra tv-2-nyhetene her

 

Her kan du lese om resultatene på feltforsøkene med NRF i Kina (engelsk)


Til toppen