Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kan du kuvettreglene?

Kan du kuvettreglene?

Sommeren er høytid for å ferdes ute i naturen. Ikke bare for turgåere, men også for mange kyr. Derfor lanseres det nå «kuvettregler».

De siste årene har det vært flere tilfeller der turgåere har blitt skremt eller angrepet av kyr. Det skyldes blant annet at det er flere beitende kyr med kalv og begrenset kunnskap om hvordan man møter dyr på beite. For å unngå konflikter og ulykker lanserer friluftslivs- og bondeorganisasjoner kuvettregler.

Kuvettregler

Det er 17 friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv i samarbeid med Bondelaget, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno, som har laget kuvettreglene. Husdyrnæringa og friluftsfolket håper at kuvettreglene gjør det enklere for dyr og mennesker å kunne nyte naturen sammen.

 

– Det er nok av plass til både folk og dyr i utmarka, så beitende husdyr i et område er absolutt ingen grunn til å unngå å gå tur der. Men som turgåer er det lurt å sette seg inn i hvordan man bør opptre i møte med beitende kyr. Da får både du og dyra en hyggeligere opplevelse, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Dette er kuvettreglene:

  1. Hold avstand til dyra og gå utenom flokken
  2. Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner
  3. Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den
  4. Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august
  5. Kyr er nysgjerrige. Blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått
  6. Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre

Ønsker du å henge opp plakat med kuvettreglene ved dine beiter?

Her kan du laste ned plakaten med NRF-kyr for utskrift (pdf)

 

Her kan du laste ned plakaten med kjøttfe for utskrift (pdf)

 

Her kan du bestille plakatene i vannbestandig materiale hos Norges bondelag 


Til toppen