Gå til Tekst
Gå til Tekst
Kjetil Ingul er melkebonde på Inderøy. Han legger stor vekt på avlsarbeidet i besetningen og synes det er stas å levere kalv til Geno. Foto: Hans Snerting.

Kampanje på avl i september

TINE Rådgiving og Medlem har fokus på avl denne måneden. Målet er blant annet mer markedsføring og salg av «Utvida avlsplan».

TINE har hver måned et fokusområde som skal ha prioritet ute i markedet. Hensikten er å løfte frem rådgivingstjenestene innen de ulike fagfeltene. I september er det avl som skal fremheves.     

 

Hvorfor kampanje på avl nå?

  • Få økt fokus på avlsrådgiving og salg av betalingstjenesten «Utvida avlsplan»
  • Geno har mål om å øke seminandelen fra 85 til 90 prosent innen 2018. Avlsrådgiverne vil være viktige medspillere i arbeidet med å nå dette målet.
  • Avlsmålet på NRF skal ha en bred gjennomgang hos Geno og TINE sin felles medlemsmasse i løpet av høsten. Kampanjen skal bidra til å skape engasjement rundt dette.

Følg med på medlemssiden til TINE

Det vil bli presentert 4 fagartikler på tine.medlem.no. To av disse vil omhandle avlsrådgiving og betalingstjenesten «Utvida avlsplan», hvorav den ene vil være en suksesshistorie. Den andre artikkelen vil omhandle seminbruk og den siste avlsmålhøringen.

 

Se artikkelen på medlem.tine.no

Her er tjenestebeskrivelsen av Utvida avlsplan


Til toppen