Gå til Tekst
Gå til Tekst
Jordbruksforhandlingene 2015 – innspill fra Geno

Innspilll til jordbruksforhandlingene

Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket. Dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet i næringa.

Geno ser det som meget viktig at dagens melkekvoteregioner opprettholdes. En reduksjon i antall kvoteregioner vil gjøre det vanskelig å nå målsettingen om å øke norsk produksjon, utnytte norske ressurser og det vil kunne medføre at melkeproduksjonen konsentreres og gi økt gjengroing.

 

Geno sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

 

Prioritet 1

  • Målprisøkning melk 5 øre per liter utgjør kr 77 millioner.
  • Øke kvalitetstilskudd storfeslakt klasse O og bedre med kr 3,‐, utgjør kr 135 millioner.
  • Øke tilskuddet storfe med kr 300 fra kr 800 til kr 1100 utgjør kr 160 millioner.
  • Seminutjamningsmidler økning kr 10 millioner.

Prioritet 2

  • Investeringsprosjekt storfe i områder med ubenyttede grasressurser kr 100 millioner.
  • Investeringsprosjekt melk og storfe økning kr 144 millioner.
  •  Prosjekt friske dyr og mindre antibiotikaresistens kr 100 millioner.

Les hele innstillingen fra Geno SA her


Til toppen