Gå til Tekst
Gå til Tekst
Jan Ole Mellby gjenvalgt som leder i Geno

Jan Ole Mellby gjenvalgt som leder i Geno

Genos årsmøte 2019 ble holdt på First Hotel Victoria 25.-26. mars. Jan Ole Mellby ble gjenvalgt som styreleder. Inger-Lise Ingdal ble gjenvalgt som nestleder i styret.

Øvrige valg skjedde også i samsvar med innstilling fra Genos valgkomitè. Det var 40 av 46 stemmeberettigede til stede under valget 26. mars på Genos årsmøte. Både Jan Ole Mellby som styreleder og Inger-Lise Ingdal som nestleder ble enstemmig gjenvalgt.

Vedtektsendringer

Av vedtekstendringer ble vedtektsforslag fra vedtektskomiteen, bestående av Inger Lise Ingdal (nestleder styret), Nina Engelbrektson (årsmøtets møteleder), Johan Kopland (leder Geno-utvalg øst), Ingebjørg Grindhaug (leder Geno-utvalg nord) og Agnete Børresen (org. konsulent Geno), vedtatt.

 

Dette innebærer blant annet:

  • Valg av årsmøteutsendinger skal foregå ved digitale valg. Valgene må være gjennomført innen 1. desember og funksjonstiden starter 1. januar påfølgende år.
  • Styreleder og fire medlemsvalgte styremedlemmer velges av årsmøte på fritt grunnlag blant medlemmer i Geno.
  • Medlemsvalgte styremedlemmer velges for 2 år, hvor 2 er på valg hvert år.

Vedtak for overgangsperiode

Vedtaket trår i kraft umiddelbart etter årsmøtet i Geno SA 2019 med følgende overgangsordning for årene 2019 og 2020:

  • Valg av årsmøteutsendinger skal foregå digitalt. Det gjennomføres valg av samtlige medlemsvalgte årsmøteutsendinger etter ny valgordning i november 2019.
  • Medlemsvalgte styremedlemmer skal velges uavhengig av eierområde. For å sikre bedre kontinuitet skal to og to medlemsvalgte styremedlemmer være på valg hvert år. Første valg av medlemsvalgte styremedlemmer etter ny ordning, skjer på årsmøtet i Geno SA i 2020.

Her finner du alle innstillinger til årsmøtet

Aktiv debatt

Årsmøtet ble innledet med styreleder Jan Ole Mellbys tale, samt tale fra adm.dir. Sverre Bjørnstad og økonomirapport ved økonomisjef Lars Skramstad.

 

Se video med talene her

 

Det var en god og aktiv debatt under årsmøtet. Noen av temaene som ble diskutert var embyro, samt antall veterinærer som legger inn embryo, kjønnsseparert sæd av kjøttfe, oksemorvurderinger, seminandel i de ulike områdene, hvordan øke avlsengasjement med mer.

Natural Prairie Dairy

Første dag av årsmøtet ble avsluttet med foredrag med Joshua D. Hoffman, daglig leder i Natural Prairie Dairy, som bruker NRF på økologiske kyr i Texas, USA.

 

De begynte med å krysse inn NRF på 100 kyr og har nå 9.271 kyr med NRF-genetikk. De har totalt 14 900 økologiske kyr og har nå som mål å krysse inn NRF i alle de økologiske kyrne i besetningen.

 

Grunnen til at de ønsker å øke andelen NRF-krysninger, er at de er veldig fornøyde med erfaringen de har med de første krysningene, og at de har bidratt til en betydelig økt inntjening.

 

Hovedgrunnene er:

  • De ønsker mindre kyr enn Holstein
  • NRF gir bedre fruktbarhet og dermed færre tomdager
  • Friskere kalver med lavere utrangeringsrate og ingen medisinering
  • Kollethet blir viktigere og viktigere, spesielt om det vedtas strengere regler om avhorning av kalver for økologiske besetninger.

Hans oppfordring til Geno er: «Keep doing what you are doing, you have something in your bovine genetics that are unique».

Flere spennende foredrag

Andre dag holdt Harald Volden foredrag om Mimiro, Hva som jobbes med og hvilke muligheter mimiro gir for Geno og avlsarbeidet på NRF.

 

Leder for FUI (Forskning, utvikling og implementering) i Geno, Håvard Tajet, gikk gjennom status for avlsarbeidet og pågående og kommende prosjekter for forbedring av avlsarbeidet.

 

Sverre Lang-Ree, prosjektleder for høyteknologifjøs-prosjektet gikk igjennom prosjektet.

 

Les om høyteknologifjøs-prosjektet her

 

Det er ingen tvil om at innsamling av store mengder kvalitetsdata blir avgjørende fremover.


Til toppen