Gå til Tekst
Gå til Tekst
Internasjonal publisering av beregningsmetode

Internasjonal publisering av beregningsmetode

Geno har rigget et automatisert beregningssystem for å kunne oppdatere avlsverdiene på NRF kontinuerlig. Dette er nå vitenskapelig dokumentert og anerkjent gjennom en artikkel i det internasjonale forskningstidsskriftet GSE.

Helt siden 1970- tallet har det vært registrert og benyttet komplekse data i avlsarbeidet for NRF (Norsk Rødt Fe).

 

Dette har gjort at bøndene kan ta gode valg for sin egen besetning til enhver tid i tillegg til at den årlige genetiske framgangen for NRF har doblet seg.

Vitenskapelig dokumentert

Det automatiserte beregningssystemet er nå publisert og vitenskapelig dokumentert gjennom en artikkel i det internasjonale forskningstidsskriftet GSE (Genetic Selection Evolution). Veien fram dit vi er nå har gitt Geno erfaringer og kunnskap som det er viktig å dokumentere, slik at andre avlsorganisasjoner og forskere slipper å gjøre den samme feilen.

 

Geno genotyper om lag 30.000 dyr i året, og benytter dataen til å avle fram de friskeste, mest holdbare og effektive dyra for norsk melkeproduksjon.

 

Les artikkelen i forskningstidsskriftet GSE her

Økt lønnsomhet og konkurranseevne

Verktøyene som er utviklet med bidrag fra Norges Forskningsråd (NFR), har krevd nyutvikling på IT-siden. Dette gjør at vi nå systematisk kan oppdatere avlsverdiene på alle kyr i Norge jevnlig. Dette har gitt økt lønnsomhet og konkurranseevne for NRF-avlen.

 

Det gjør at bonden alltid har oppdaterte avlsverdier på NRF-kyrne sine. Når bonden kombinerer dette med den nye versjonen av Geno avlsplan kan det drives et mer effektivt avlsarbeid i egen besetning. Verktøyet for beregning kalles BullIT.

 

Les mer om BullIT her


Til toppen