Gå til Tekst
Gå til Tekst
Husk smitterisikoen ved utenlandsreiser

Husk smitterisikoen ved utenlandsreiser

Det er fortsatt ferietid og mange reiser utenlands. Når du reiser til andre land er det en viss risiko for at du får med deg smittestoffer hjem igjen.

Det er spesielt viktig å ta forholdsregler for den som steller eller har omgang med husdyr hjemme.

Alltid en fare for å ta med seg smitte

Faren for å bli smittebærer avhenger av hvilke kontakter en har hatt. Det er ofte vanskelig å vite hvor smitten finnes. Tenk føre var og "legg igjen" så mye eventuell smitte som mulig før hjemreisen! Dette betyr at en skal dusje så nær hjemreise som mulig, rense/vaske skoene og pakke tøy eller sko med usikker smittestatus i plastpose for transport hjem til vasking. Vask medbrakt tøy og sko og unngå å bruke det når en er i kontakt med dyr etter hjemkomst. Tøy som ikke kan vaskes, kan eventuelt henges bort en uke i "karantene".

48-timers regelen

Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal du vente minst 48 timer fra du kom hjem til Norge til du har kontakt med norsk dyrehold. Sjøl om du ikke har vært i direkte kontakt med dyrehold i utlandet, kan det være vanskelig å vite om en har vært i kontakt med smitte. Det er derfor en god forholdregel å unngå kontakt med dyr de første 48 timene etter hjemkomst uansett.


Kommer du fra områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyrehold. Grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn. Klær, støvler og annet utstyr som er brukt i besetninger i andre land må ikke brukes i norske husdyrrom.

Matvarer fra utlandet

Respekter forbudet mot å ta med kjøtt, egg og melkeprodukter fra land utenfor EU. Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere rester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.


Til toppen