Gå til Tekst
Gå til Tekst
Husdyrtreff – Landsvinnere melkeproduksjon fra Øya VGS

Husdyrtreff – Landsvinnere melkeproduksjon fra Øya VGS

I årets konkurranse om beste besvarelse på melkeproduksjon var juryen enig om at Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Birger Gikling Ingeborgvik og Ellinor Gunnes fra Øya videregående skole fortjente seieren i år.

I alt 61 besvarelse ble sendt inn til årets Husdyrtreff-tevling, hvorav hele 28 omhandlet melkeproduksjon.

 

Årets oppgaver var delt inn i fire temaer:

  • Den tradisjonelle utfordringen med å analysere et årsresultat for en produsent i Kukontrollen. Juryen la vekt på at elevene kommenterte de mest sentrale utfordringene for besetningen, og hadde en faglig begrunnelse bak anbefalte forbedringstiltak.
  • Elevene skulle lage en smittevernsplan for en besetning, samt reflektere over de største utfordringene med dagens opplegg og eventuelle forbedringsområder
  • Avlsplanlegging, bruk av semin og klima.
  • Hva som betegner landbrukssamvirkeforetak, og hvilken betydning denne organisasjonsformen har for hver enkelt gårdbruker og for norsk landbruk generelt.

Elevene ved Øya VGS har levert et gjennomgående innholdsrikt og ryddig arbeid. De anmerket hvordan manglende elitemelk påvirket gårdbrukerens økonomiske resultat, og beskrev hvordan man systematisk kan jobbe for å få ned celletall i melka. De forsto at lav fett- og proteinprosent gir dårligere melkepris, og har vurdert hva som må gjøres for å bedre melkas tørrstoffinnhold.

 

Øyas smittevernsplan er systematisk gjennomgått. I motsetning til mange andre besvarelser, har disse elevene påpekt viktigheten av å følge retningslinjene i kontrollprogrammet for å forebygge spredning av virussykdommene BRSV-BCoV. Dette har juryen spesielt vektlagt. Juryen synes videre at det er lagt ned mye bra arbeid i avlsoppgaven, der elevene viste at de har forstått det de snakker om. Samvirkeoppgaven var også gjennomgående sterk.

Om årets landsvinnere på melkeproduksjon

Læreren beskriver elevene som både engasjerte og faglig sterke. Alle fire er oppvokst på gård.

 

Elin Sæther Brevik er fra Valsøyfjord på Nordmøre. Hun har bodd på en liten gård med melkekyr som nå er solgt, men har lyst til å jobbe i landbruket. 

 

Birger Gikling Ingeborgvik er oppvokst på gård med oppfôring av okser og drømmen har alltid vært melkeku. Han har også jobbet som avløser, og har et stort hjerte for samvirke. 

 

Ane Sofie Dolmseth er fra en gård i Åfjord, der de driver med melkeku, samt noen vinterfôra hobbysauer. Hun er veldig opptatt av dyr og friluftsliv, og har en liten hønsegård hun har drevet siden hun var 12 år gammel. Drømmen er å studere noe innenfor grønn utdanning.

 

Ellinor Gunnes er fra Lånke gård i Rennebu, der de driver med melkeproduksjon med oppfôring av okser og sau. Dyr har alltid vært den store interessen og hun har hatt fast tilholdssted i fjøset siden hun var liten. Spesielt interessant var det hvis dyrlegen var innom gården, og drømmen er å bli veterinær.

Husdyrtreff 2019

13 skoler og i underkant av 200 elever deltok på årets husdyrtreff-tevling. Totalt ble det i år levert inn 61 oppgaver, noe som er rekordhøyt (til sammenligning ble det levert inn 45 oppgaver i 2018). 28 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 13 på storfekjøttproduksjon, 11 på saueproduksjon, 6 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 48 oppgaver fra ordinære elever og 13 oppgaver fra voksenagronomelever.


Vi har fått inn en rekke gode besvarelser i år og det er gledelig å se at det i toppsjiktet er mange flinke elever som har lagt inn masse tid og arbeid med oppgavene.

Om Husdyrtreff

Husdyrtreff er en konkurranse der landbruksskoler i hele landet konkurrerer om å levere beste besvarelse innen enten storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, svineproduksjon, saueproduksjon eller fjørfeproduksjon. Konkurransen arrangeres av Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr, og har vært arrangert siden starten av 80-tallet.


I Husdyrtreff-tevlingen kåres en Landsvinner, som er beste besvarelse levert per produksjon, og en skolevinner, beste besvarelse levert per skole, på tvers av produksjon. I tillegg kåres beste oppgave levert av voksenagronomelever.

 

Les mer om husdyrtrefftevlingen her 


Til toppen