Gå til Tekst
Gå til Tekst
Hundretonner hos Nyland Samdrift

Hundretonner hos Nyland Samdrift

Nyland Samdrift v/Alf Eirik Stangeland fikk under produsentlagsmøtet hos Klepp produsentlag 14. april overrakt diplom for NRF-kua 767, som har produsert over hundre tonn melk.

Denne flotte, holdbare kua er født 14. februar 2002. Far er ukjent og morfar er NRF-oksen 4566 Midtbø. Hun er født og alet opp hos Eirik Stangeland i Klepp, og det er i dag sønnen Alf Eirik Stangeland som driver gården, nå Nyland Samdrift.


Kua fikk sin første kalv 1. mars 2004 og har hittil fått 11 levendefødte kalver. Den 12. kalven er venta 8. juli.

 

Middels avdrått per laktasjon er 10 688 kg, med 4,1 % fett og 3,3 % protein i melka. Samla produksjon til nå er 106 352 kg. Ved siste kontroll 16. mars lå ytelsen på 26,6 kg med et celletall på 60. Celletallet har vært lavt hele denne laktasjonen. Kua går mot avsining i begynnelsen av mai.

 

På disse snart 12 kalvingene er det bare fire ganger kua har blitt inseminert to ganger. Ved alle de andre insemineringene har hun tatt kalv på første inseminering.

 

På helsekortet har kua kun tre melkefeber-behandlinger. Hun har hatt en mastitt og er behandlet tre ganger ved avsining.

 

Bilde av kua 767 som er ei flott, holdbar hundretonner som nå venter 12. kalven. Foto: Tone Aardal

«Det var ikkje så enkelt å få til eit bilete i ein garde i fjoset, for kua sprang rundt som ei kvige, lett på foten», forteller fotograf Tone Aardal, Tine.

Bilde av Produsentlagsleder/Geno-kontakt Helge Sele som overrekker diplom til Alf Eirik Stangeland.  

Produsentlagsleder/Geno-kontakt Helge Sele overrekker diplom til Alf Eirik Stangeland. Foto: Tone Aardal

 

Les om utmerkelsen til kyr som har produsert over hundre tonn her


Til toppen