Gå til Tekst
Gå til Tekst
Høy mjølkeindeks og avlsverdi på genotypa hunndyr

Høy mjølkeindeks og avlsverdi på genotypa hunndyr

Vi er i ferd med å nå 12 000 bestillinger av genotyping av hunndyr fra gårdbrukere. Mange har kanskje opplevd at avlsverdiene har økt etter genotyping.

Å genotype hunndyr er svært positivt med tanke på å øke sikkerheten av avlsverdien og indeksene, og det er et nytt verktøy for avlsplanlegging og vurdering av kviger til påsett. Ved genotyping skal variasjonen på avlsverdiene for de genotypa dyrene øke, slik at det blir mulig å skille de nest beste fra de beste og de nest dårligste fra de dårligste.

 

De som har genotypa en del dyr, har kanskje observert at avlsverdiene har en tendens til å øke når resultatene foreligger. Dette viser seg på mjølkeindeksen og med det også på samla avlsverdi. Dette er et fenomen som vi er kjent med og som innebærer at genotypa dyr generelt kommer for godt ut i sammenligning med ikke-genotypa dyr. Sammenlingning/rangering av dyra må derfor skje innenfor gruppene av de som ER genotypa og de som ikke er det. Det jobbes med å finne en løsning slik at mjølkeindeksen og avlsverdiene kan være sammenlignbare uansett om dyret er genotypa eller ei.

 

Vi anbefaler derfor å genotype flere dyr innenfor besetningen. Størst nytte for deg som produsent har du ved å teste alle kvigene dine.

 

Det er viktig å presisere at rangeringen av genotypa hunndyr er betydelig sikrere enn av ikke-genotypa dyr.

 

Les mer om genotyping av hunndyr her


Til toppen