Gå til Tekst
Gå til Tekst
Historisk vedtak om genomisk seleksjon i NRF-avlen

Historisk vedtak om genomisk seleksjon i NRF-avlen

Styret i Geno har vedtatt at Genos avlsopplegg på Norsk Rødt Fe (NRF) endres fra avkomsgransking til genomisk seleksjon (GS). Overgangen skjer i februar 2016 og teknologien blir deretter faset gradvis inn.

Medlemmene i Geno vil etter hvert oppleve store endringer som følge av denne omleggingen. Den vil påvirke avlsarbeidet i det enkelte fjøs og gi en betydelig større avlsframgang. Fra og med februar 2016 blir det ikke lenger distribuert sæd av nye ungokser. Dette fører til at ungoksebruken vil synke fra 40 til 20 prosent fra samme tidspunkt. Etter hvert vil det bli kun én kategori NRF-okser, nemlig eliteokser.

 

Les hele pressemeldingen om saken her

 

Andre mediers omtale av saken finner du her:

 

Bondebladet: Nytt avlsopplegg for Geno

 

Norsk Landbruk: Slutter med avkomsgransking av NRF


Til toppen