Gå til Tekst
Gå til Tekst
Har du lagt inn realistiske krav i avlsplanen?

Har du lagt inn realistiske krav i avlsplanen?

Mange bruker funksjonen «krav til avkom» i Geno avlsplan. Det er mange som har etterspurt tips og retningslinjer på hvor mange og hvor strenge krav det er mulig å legge inn, samtidig som de skal gi effekt.

Ved å legge inn egne krav til avkom og individegenskaper på enkeltdyr, kan du øke fokus og krav til enkeltegenskaper i avlsplanen din. Men det er viktig at kravene er innenfor det som er mulig å oppnå. Det er mange som har etterspurt tips og retningslinjer på både hvor mange og hvor strenge krav det er mulig å legge inn for å få ønsket effekt.

 

Valget «Indekser på avkom» viser om de ulike kombinasjonene oppfyller kravene som er satt (per ku/kvige i besetningen). Hvis de ikke oppfyller kravene viser denne hvor langt unna kombinasjonene er fra å oppfylle kravene.

 

Denne funksjonen finner du under individet her:

bilde som viser hvor du finner indekser på avkom på individkortet

Klikk på bildet for større bilde

 

For å få denne oversikten på et overordnet nivå som inkluderer hele besetningen er det nå laget en ny oversikt. Oversikten finner du ved å klikke på «Avvik fra krav» som ligger rett under grafene på fremsiden av avlsplanen. Denne inkluderer alle dyr i besetningen som det er valgt NRF-okser på.

 

Bilde av det nye oversiktsbildet i Geno Avlsplan

klikk på bildet for større bilde

 

Denne oversikten viser ei linje per kvige/ku og i hvor stor grad de fire første oksevalgene oppfyller de kravene som er satt. Fra denne oversikten kan du bla deg videre til «Indekser på avkom» på enkeltdyr, for å se hvilke egenskaper som ikke har fått oppfylt kravet.

 

Målet med denne oversikten er å gi dere et overordnet inntrykk av om dere har riktig omfang og nivå på de kravene dere har lagt inn.

 

Les mer om Geno Avlsplan her 


Til toppen