Gå til Tekst
Gå til Tekst
GS-analyse av NRF-ku nr 10 000 bestilt

GS-analyse av NRF-ku nr 10 000 bestilt

Ny milepæl i GS-testingen er nådd og NRF-ku nr 0202 fra Dæli/Våg Samdrift DA i Snåsa i Trøndelag ble ku nr. 10 000 innmeldt til testing.

Milepælen som feires gjelder produsenter som har bestilt GS-test av kyr i egen besetning siden oppstart av produsentinitiert genotyping i fjor. Trønderne har vært flinke bestillere så det var ikke helt overraskende at denne tikket inn fra midt-Norge.

 

I anledning markeringen sender Geno en liten hilsen til Dæli/Våg samdrift, som hadde ku nummer 10 000.

 

Jostein Dahl fra Dæli/Våg samdrift forteller at de har 79 årskyr, alle NRF. – Vi var på Geno-treff i Midt-Norge i helga og sendte inn bestilling fredag kveld, forteller han. – Per i dag har vi bestilt GS-analyser av 15 dyr, både kalver og kyr, men vil også bestille flere.

 

Jostein forteller at de bruker Geno Avlsplan og kvalitetssikrer oksevalget litt ekstra. – Det er kona Bente Dahl, som er avlssjef og Geno-kontakt, som har ivret mest for å GS-teste, sier han. – Den andre aktive besetningen i samdrifta er Rolf Brattland. – Vi i samdrifta har hatt frokostmøte på fjøskontoret i dag, som vi har alle hverdager . Vi ble da enige om å GS-teste enda flere dyr for å vite bedre hvilke dyr vi skal satse videre på framover.

 

– Ku nr 0202 er født i september 2015, og har 24 i avlsverdi idag. Den fikk første kalv i november 2017 og ble inseminert på nytt i januar 2018. Far er 10923 Prestangen og morfar er 10617 Skei. Vi er litt spente på hvilken GS-verdi kua får.

 

– Vi produserer melken i en GA-robot montert i 2014, forteller Jostein Dahl. – Det er et veldig godt produsentmiljø her i området og det er melkeproduksjon på alle nabobruk også. I tillegg var det veldig artig og inspirerende å delta på Genotreffet for midt-Norge nå i helga.

 

Bilde av ku nr 202 fra Dæli/Våg Samdrift DA

ku nr 202 fra Dæli/Våg Samdrift DA. Foto: Dæli/Våg Samdrift DA

Status genotyping av hundyr

Per 15.januar fikk Geno inn totalt 10078 bestilte prøver. Totalt 2643 er kyr (1377 av disse er i sin første laktasjon) og totalt 7435 er kviger. 

 

Den eldste kua det er bestilt genotyping av er født i 2004 og har hatt 12 kalver.

 

Kviger og kyr fordelt på fødselsår

Fødselsår Antall dyr
2004 1
2005 3
2006 2
2007 2
2008 9
2009 14
2010 37
2011 90
2012 163
2013 339
2014 717
2015 1481
2016 3153
2017 4050
2018 17

 

Geno er glade for positiv respons på GS-analysene

Det har vært en enorm respons på genotyping av hunndyr, noe som har veldig positiv effekt for avlsarbeidet på NRF.

 

Dyr som er genotypet har bedre kvalitet og høyere sikkerhet på avlsverdiene. I egen besetning gir det også et godt grunnlag for å planlegge framtidas avlsdyr. I tillegg har det positiv effekt på utlisting av de beste seminokseemnene.

 

Her finner du mer informasjon om GS-analyser av hundyr

 

Informasjon om høye avlsverdier på GS-testa hundyr kan du lese mer om her


Til toppen