Gå til Tekst
Gå til Tekst
Godt engasjement på Fagdag for husdyrlærere 2019

Godt engasjement på Fagdag for husdyrlærere 2019

10. januar arrangerte Husdyrtreff-organisasjonene en fagdag for husdyrlærere fra hele landet på Gardermoen.

Det var 31 oppmøtte fra 14 ulike skoler, noe som er rekordoppslutning. Årets temaer omhandlet blant annet samvirket, helse/smittevern og nye verktøy i avlsarbeidet.

 

Husdyrtreff-organisasjonene (Geno, Tine, Nortura, Norsvin og TYR) har holdt to fagdager tidligere, en i 2015 og en i 2017. Målet er å holde en fagdag for husdyrlærere annethvert år.

 

 

Godt engasjement blant 31 oppmøtte lærere fra 14 ulike skoler. Foto: Eva Husaas.

Hva er husdyrtreff?

«Husdyrtreff» er en tevling for naturbruk/landbrukselever, der de konkurrerer om å levere landets beste oppgavebesvarelse (landsvinner) innenfor 5 ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon og fjørfeproduksjon. I tillegg kåres beste oppgave levert per skole (skolevinner).

 

Oppgavene er gruppeoppgaver. De er på VG3-nivå, men VG2-elever kan også delta og har også hevdet seg i konkurransen tidligere år. Voksenagronomelever kan også delta og beste oppgave levert fra voksenagronomelevene kåres.


Påmeldingsfrist for Husdyrtreff 2019 er 25. januar.

 

Les mer om husdyrtreff-tevlingen her


Til toppen