Gå til Tekst
Gå til Tekst
Godt dyremateriale er grunnlaget for lønnsom drift

Godt dyremateriale er grunnlaget for lønnsom drift

Velfungerende, friske og produktive dyr er avgjørende for lønnsom og effektiv drift. Avlsrådgiving er en god investering for å få til den ønskede genetiske utviklingen av besetningen. 

God avlsplanlegging i besetningen gir stor verdi i form av:

  • Ønsket avlsmessig utvikling
  • Økt inntjening, mindre arbeid og bedre dyrevelferd
  • Økt kunnskap om avl
  • Økt interesse for enkeltindividet
  • Økte muligheter til å bidra inn i det sentrale avlsarbeidet (salg av seminokseemner og embryodonoremner)

Avlsrådgiving

En avlsrådgiver kan bidra med sin avlskompetanse og kunnskap om de ulike avlstiltakene. Hvilke dyr er aktuelle for REDX™( kjønnsseparert NRF-sæd) og hvilke er aktuelle for bruksdyrkryssing med kjøttfe? Kan det være aktuelt å legge inn embryo på noen? Slike spørsmål kan avlsrådgiveren blant annet være behjelpelig med.

 

Avlsrådgiveren kan ta en gjennomgang av besetningen din, se på styrker og svakheter på hvert enkelt dyr og legge inn egenskapsvalg på individnivå i Geno avlsplan. Det kan også legges inn egne krav til avkommene. Hvilke egenskaper er det viktig å legge ekstra vekt på framover? Diskuter det gjerne med avlsrådgiveren.

 

Den nye versjonen av Geno avlsplan gir enda flere muligheter enn før til å tilpasse avlsplanen til den ønskede utviklingen av besetningen. Ved å utnytte disse mulighetene kan det settes fart på avlen i egen besetning.

 

Her finner du mer informasjon om avlsrådgiving samt kontaktinformasjon til avlsrådgiverne.

 

Les mer om mulighetene i Geno avlsplan.

 


Til toppen