Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gode slakteresultater på NRF-okser fra Øyer

Gode slakteresultater på NRF-okser fra Øyer

NRF-okser som ikke gikk igjennom nåløyet ved okseuttakene høsten 2017, er nå slaktet. De 18 dyra fikk et gjennomsnitt på O+ som resultat.

Disse oksene har stått igjen på Øyer siden høsten 2017 for å framfôres til slaktemodenhet. Alle NRF-okser som ikke går videre til sædproduksjon fra Øyer testingstasjon, blir sluttfôret før de sendes til slakt. Før dette fôres de i forhold til å stå videre i sædproduksjon.

 

– Oksene har i denne sluttfôringsperioden fått fri tilgang på grovfor samt 4 kg kraftfor Formel Favør 80 per dag, forteller bestyrer og stasjonsveterinær Eiliv Kummen på Øyer testingsstasjon.

 

–Det var 18 NRF-okser i denne gruppa og de ble slaktet med en snittvekt på 312 kg. Sju av oksene ble klassifisert i O, og 11 av dem i O+, forteller han videre. – Dette er altså egentlig ikke utvalgte NRF-okser. Samtidig viser de et veldig godt produksjonspotensiale selv om de ikke har oppnådd topp i avlsverdier. De har oppnådd både klassetillegg og kvalitetsstillegg for storfekjøtt og viser hvilket potensiale våre medlemmer har ved å fôre fram rene NRF-okser også, avslutter Eiliv Kummen.

 

Her kan du lese om egenskapen kjøtt i avlsmålet for NRF


Til toppen