Gå til Tekst
Gå til Tekst
God klauvhelse kan avles fram

God klauvhelse kan avles fram

Fredag 2. oktober forsvarer stipendiat Cecilie Ødegård sin doktorgradsavhandling «Genetiske analyser av klauvhelse hos Norsk Rødt Fe (NRF)». Ødegårds forskning har bidratt til at klauvhelse hos NRF nå inkluderes i Genos avlsarbeid.

Dette er bra både for bonden og kua, og også for eksport av NRF til utlandet, siden det er stort fokus på klauvhelse internasjonalt.

Verdens friskeste ku

– Vi ønsker å avle fram verdens friskeste ku, derfor er helseegenskaper helt avgjørende i avlsarbeidet. Klauvhelse er en viktig del av dette, sier Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno.

Klauvhelseindeks i avlsmålet

Resultatene fra arbeidet viser at klauvlidelser er arvelige og at det er mulig å gruppere lidelsene som infeksiøse klauvlidelser og forfangenhetsrelaterte klauvlidelser. Ødegård konkluderer med at den beste måten å forbedre klauvhelse på, er å inkludere klauvlidelser direkte i avlsarbeidet.

 

Dette er bakgrunnen for klauvhelseindeksen som ble implementert i Genos avlsmål høsten 2014. Det er så langt få andre land som har klauvlidelser inkludert i avlsmålet sitt.

 

– Cecilies forskning er et viktig bidrag for avlsutviklingen av Norsk Rødt Fe, både nasjonalt og internasjonalt, sier Sverre Bjørnstad.

Samarbeid med NMBU

Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved NMBU og finansiert av Geno og Norges forskningsråd.

 

Etter doktorgradsarbeidet vil Ødegård fortsette å jobbe om avlsforsker hos Geno, med base på hovedkontoret i Hamar.

 

Les hele pressemeldingen fra NMBU her

 

Få informasjon om tid og sted for disputasen her 


Til toppen