Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gjeve prisoverrekkelser under Genos årsmøte

Gjeve prisoverrekkelser under Genos årsmøte

Avlsstatuetten for 2017 ble overrakt oppdretterne Margunn Nummedal og Harald Børstad fra Bybrua i Oppland,for NRF-oksen 11876 Alm. Eksportprisen og Norturas kjøttpris for beste NRF-kjøttokse 2017 ble også overrakt.

Under Geno sin årsmøtemiddag på Store Ree ble hele tre priser overrakt. Avlsdiplom for beste eliteokse brukt i 2017, Norturas pris for beste NRF kjøttokse 2017 og Eksportprisen 2017.

 

Disse prisene markerer de beste NRF-oksene innenfor de ulike områdene.

Avlsstatuetten 2017

Avlsstatuetten er den høyeste utmerkelsen som tildeles oppdrettere av NRF-okser i Geno. Avlsstatuetten for 2017 gikk til Margunn Nummedal og Harald Børstad, fra Alm gård på Bybrua i Oppland, for NRF-oksen 11876 Alm. Dette er svært avlsinteresserte oppdrettere og de hadde faktisk året før de leverte Alm levert enda en oksekalv til Geno, med samme mor og samme far. Denne kom helt til Store Ree, men kom ikke gjennom nåløyet for å bli eliteokse. Nylig solgte de også en kvigekalv (far: 11284 Skretting, morfar: 10923 Prestangen) til Geno. Denne skal inn i embryoprosjektet.

 

Per 8. januar 2017 hadde 11876 Alm hele 60 i samla avlsverdi, noe som er historisk høyt. Per 7. mars 2018 topper den fortsatt eliteokselisten med 57 i samla avlsverdi. Oksen gir døtre som er svært gode på melkeproduksjon og innhold av fett og protein i melka. Den gir døtre med godt lynne og som har lite problemer med kalvingsvansker og dødfødsler. Den er også god på egenskapen jurhelse, noe som er en sjeldenhet i kombinasjon med så god melkeevne. Svakheten til oksen er jurbalanse, og 11876 Alm bør derfor brukes på kyr med baktunge jur.

 

Far: 11039 Skjelvan, morfar: 23007 Asmo Tosikko Et

 

Her kan du lese mer om kriteriene for avlsstatuetten

Norturas pris for beste NRF kjøttokse 2017

Norturas pris for beste NRF-okse for egenskapen kjøtt for 2017 ble overrakt oppdretterne av NRF-oksen 11853 Skogseth. Oksen er født 22.09.2015 hos Ingvild K. Skogseth og Olav Magnus Hammer på Kysnesstrand i Hordaland.
11853 Skogseth har hele 121 i indeks for kjøtt per 7. mars 2018.. Ellers er oksen kollet (født uten hornanlegg) og gir friske, fruktbare døtre som kalver lett og melker godt.

 

Oksen var eliteokse fra juni til oktober 2017. Den er sønn av oksen 11572 Saur, og har 10432 Velsvik som morfar.

 

Gården til oppdretterne blir beskrevet som en liten vestlandsgård i Hardanger. De har høstkalving, og om sommeren går dyrene på fjellbeide på 8-900 m.o.h. Oppdretterne har også en okse til hos Geno, 11925 KysnesYtre, etter samme mor men med 11053 Myrstu som far. Det blir spennende å se om også denne slår til som eliteokse.

 

Her kan du lese mer om kriteriene for Norturas pris for beste NRF kjøttokse

Eksportprisen 2017

Også i 2017 var det NRF-oksen 11078 Gopollen, fra oppdretter Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang, som var mest populær internasjonalt.

 

I fjor delte oppdretterne av Gopollen prisen sammen med oppdretterne av oksens far, 10177 Braut.

 

I 2017 ble det solgt 63 341 doser av oksen. Totalt har det blitt solgt om lag 136 000 doser av 11078 Gpollen internasjonalt. Det ble brukt i overkant av 50 000 sæd-doser av oksen i Norge før den ble tatt ut av bruk nasjonalt, og han har flere gode sønner etter seg.

 

11078 Gopollen fikk Genos avlsstatuett for beste eliteokse 2015, under årsmøtet i Geno i 2016. Oksen er født 2. juli 2009, og er sønn av 10177 Braut.

 

Barbro Braastad og mannen Bjørn Sønstevoldhaugen tok over gården Prestangen i 2002. Gården er et gjennomsnittsbruk med en melkekvote på 180 tonn og 25 kyr i produksjon. I tillegg til melkekyr har de også noen ammekyr samt noe sau og gris. Både Barbro og Bjørn arbeider fulltid på gården. De disponerer om lag 350 da jord, hvorav om lag 250 da er på fjellet der de har setra Gopollen, ca. 1000 meter over havet. Det er her oksen Gopollen har navnet sitt fra.

 

De har levert okser til Geno hele fem ganger. Av disse har en blitt eliteokse ved siden av Gopollen, nemlig 10923 Prestangen, som også var en populær okse nasjonalt.

 

Her kan du lese mer om kriteriene for eksportprisen

 

Her finner du valgresultater fra Genos årsmøte 2018


Til toppen