Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gjeve prisoverrekkelser under Genos årsmøte 2019

Gjeve prisoverrekkelser under Genos årsmøte 2019

Tradisjon tro ble overrekkelsen av Genos Avlsstatuett 2018, eksportprisen for 2018 og Norturas pris for beste NRF-kjøttokse foretatt under årsmøtemiddagen på Store Ree i Stange.

For 2018 gikk to av prisene til Oppland og en til Hordaland.

Avlsstatuetten 2018

Avlsstatuetten, som er den høyeste utmerkelsen i Geno, går denne gangen til oppdretter Ihle Fellesfjøs fra Reinsvoll i Oppland, for NRF-oksen 11949 Ihle.

 

Ihle fellesfjøs er en samdrift med fire deltakere, der to har annen jobb ved siden av driften. Samdriften ble startet opp i 2006.

 

Det var Hans Kristian Thorsrud og Even Markestad som representerte samdriften på overrekkelsen. De kunne fortelle at det var Else Marie Enger som stod for avlsplanleggingen i samdriften. De fortalte at mora til 11949 Ihle er ei god ku som egentlig ikke gjør så mye ut av seg i besetningen, men fungerer jevnt over bra.

 

11949 Ihle er sønn av 11078 Gopollen, som fikk avlsstatuetten i 2015 og eksportprisen i både 2016 og 2017. Farfar er verdensstjernen 10177 Braut, som fikk eksportprisen hele seks ganger. Morfar er 10432 Velsvik, som var en populær okse da den var eliteokse og opphav til mange gode dyr.

 

 

11949 Ihle er hornet og gir døtre som:

  • Produserer mye melk med høy fettprosent
  • Melker raskt
  • Har godt lynne
  • Er fruktbare
  • Har gode, holdbare jur og god jurhelse (lite jurbetennelse)

Ihle Fellesfjøs har tidligere levert okser til Geno, men ingen har før kommet gjennom nåløyet og blitt eliteokse. De har også levert en oksekalv til Geno, født i mai 2018, og det blir spennende å hvordan denne gjør det i fremtiden. Ihle Fellesfjøs har også vært brukt av Geno som besøksgård ved internasjonalt besøk.

Eksportprisen for 2018

Eksportprisen for 2018 gikk til Bjørn Olav Enger på Lena i Oppland, for NRF-oksen 11147 Enger.

 

11147 Enger er født 29.11.09 og har per 14. mars 2019 en samla avlsverdi på 22. Far til oksen er 10177 Braut, som har vært veldig populær internasjonalt og vunnet eksportprisen hele seks ganger.

 

Oksen er god på både melk, kjøtt og fruktbarhet. Den ble eliteokse i Norge for første gang i juli 2015, og ble tatt ut fra lista i Norge i mars 2016. Etter dette har oksen kun gått internasjonalt.

 

Det ble solgt om lag 40 000 solgte doser av 11147 Enger i 2018, og inntjent om lag 3 millioner kroner. 11147 Enger er solgt til totalt 10 land: USA, Colombia, Australia, Færøyene, Nederland, Portugal, Kina, Italia, England og Canada.

 

11147 Enger Står for tiden hos Cogent i England.

 

Avlsinteressen er stor og Bjørn Olav Enger forteller at han har vært mye rundt i andre fjøs for å finne gode livdyr. Mora til 11147 Enger er innkjøpt. På gården har han 50 tonn melkekvote, gras og korn samt noe ammeku. Han kjøper også inn interessante livdyr og selger kalver etter disse.

 

Han har også solgt flere okser til Geno, og det står for tiden en inne hos Geno, som er sønn av en annen okse han tidligere har levert (som har oppnådd elitestatus). Det blir spennende å se om også denne blir elite på sikt.

 

Også Bjørn Olav Enger sin besetning har vært brukt som besøksbesetning for Geno ved internasjonale besøk.

Norturas pris for beste NRF-kjøttokse

Norturas pris for beste NRF-okse for egenskapen kjøtt for 2018 går til oppdretterne av oksen 11916 Klove. Oksen er født 08.09.2016 hos Kløve samdrift på Voss i Hordaland. Dette er andre året på rad at kjøttprisen går til Hordaland.

 

11916 Klove har hele 126 i indeks for kjøtt. Ellers er oksen hornet og gir døtre med høy protein- og fettprosent i melk, god fruktbarhet, god jurhelse og gode jur.

 

Oksen var eliteokse fra oktober 2018 til februar 2019. Den er sønn av oksen 11688 Grodem, og har 11330 Sakshaug, som vant kjøttprisen i 2017, som morfar.

 

Det var Anna Kløve og Frode Agledal fra Kløve samdrift som fikk overrakt prisen. De kunne fortelle at mora til oksen er fortsatt i live og er ei ku som fungerer godt og produserer jevnt.

 

Det var Per Heringstad (nestleder konsernstyret i Nortura) som overrakte prisen.

 

Kløve samdrift har for tiden en okse til inne i Geno sine systemer. Det blir spennende å se om denne også etter hvert oppnår elitestatus.

 

Vi gratulerer alle prisvinnere!

 

Her kan du lese kriterier for de ulike utmerkelsene


Til toppen