Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gjenvalg på Styreleder og ny nestleder til Styret

Gjenvalg på Styreleder og ny nestleder til Styret

På Genos første digitale årsmøte fikk styreleder Jan Ole Mellby fornyet tillit. Anne Margrethe Solheim Stormo fra område nord er valgt som ny nestleder til Styret. Vegard Nils Smenes er nytt styremedlem fra område midt.

For første gang har Geno holdt digitalt årsmøte. Det ble noe forkortet i forhold til fysisk møte, men har ellers fungert godt.

 

18-Hamar550.jpg

På Hamar, med god avstand mellom hver person, f. v. Kristin Malonæs (adm.dir. Geno), Jan Ole Mellby (styreleder) og Jens Thori Kogstad (varamøteleder). Foto: Mari Bjørke

 

Du kan se video av styreleders orientering til årsmøtet her

 

Det var også en god debatt på årsberetning og regnskap, som fungerte ryddig og greit også digitalt.

Styreleder og nestleder

Styreleder Jan Ole Mellby fikk fornyet tillit, og Anne Margrethe Solheim Stormo fra område nord er valgt som ny nestleder til styret.

Nytt styremedlem fra område midt

Vegard Nils Smenes er nytt styremedlem fra område midt. Vegard er 33 år fra Averøy på Nordmøre. Han er Gift med Einy T. Smenes og har ei lita jente på under året. Han er utdannet agronom ved KVS Lyngdal 2003-2006, og tok over driften på gården i 2015. Han driver med melkeproduksjon på ca. 160 tonn i båsfjøs, og selger oksekalvene.

 

Han har erfaring fra styreverv lokalt i Bondelag og fylkesbondelag. Han har også vært produsentlagsleder siden 2015 og rådsmedlem i Tine SA fra 2019.

 

Han har deltatt på blant annet Kurs i landbrukspolitikk, Bli med og Ta grep i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Valgresultater

Her er resultatet fra valg under årsmøtet 2020:

 

Styreleder

Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg (gjenvalg)

 

Nestleder til styret

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (ny som nestleder)

 

Styremedlemmer

Elisabeth Gjems, 2450 Rena (gjenvalg, valgt for 1. år)

Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand (gjenvalg, valgt for 1. år)

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå (gjenvalg, valgt for 2 år)

Vegard Nils Smenes, 6532 Averøy (ny, valgt for 2 år)

 

Vararepresentanter til styret

1.vara: Carl Einar Isachsen, 8197 Storselsøy (gjenvalg)

2.vara: Kari-Lise Breivik, 3159 Melsomvik (ny)

3.vara: Torgeir Kinn, 4020 Stavanger (ny)

 

Årsmøtets møteleder

Nina Engelbrektson, 6823 Sandane (gjenvalg)

 

Årsmøtets varamøteleder

Knut Harald Bergum, 2917 Skrautvål (ny)

 

Kontrollkomitè

Leder

Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny som leder)

 

Medlem

Anders Røflo, 7670 Inderøy (ny)

 

Vararepresentanter kontrollkomitè

1.vara: Margunn Nummedal, 2822 Bybrua (gjenvalg)

2.vara: Ole Henrik Rindli, 6364 Vistdal (ny)

 

Valgkomitè

Leder

Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa (gjenvalg som leder)

 

Nestleder

Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny som nestleder)

 

Medlem

Morten Mortensen, 8980 Vega (ny)

 

Vararepresentanter til valgkomitè

1.vara: Kari Lauvdal, 4534 Marnardal (gjenvalg)

2.vara: Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide (ny)

3.vara: Guri Skrindsrud, 2940 Heggenes (ny)

 

 

 


Til toppen