Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gjenvalg på styreleder og nestleder

Gjenvalg på styreleder og nestleder

I tråd med valgkomiteens innstilling ble både styreleder Jan Ole Mellby fra Skjeberg og nestleder Torill Nina Midtkandal fra Stryn gjenvalgt under Genos årsmøte, som ble holdt i Ringsaker 10.- 11. mars. Øvrige medlemsvalgte styrerepresentanter var ikke på valg.

Også følgende ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

 

Varamedlemmer til styret:
1. vara: Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll (gjenvalgt)
2. vara: Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva (gjenvalgt – tidligere 3. vara)
3. vara: Anders Røflo, 7670 Inderøy (gjenvalgt) 

Kontrollkomiteen

Leder: Jon Husdal, 7170 Åfjord (ny – ny som leder)

Medlem: Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres (ny)

 

Varamedlemmer:

1. vara: Petter Arne Ekroll, 6260 Skodje (gjenvalgt – tidligere 2. vara)
2. vara: Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø (ny)

Årsmøtets møteleder

Roy Erik Hetland, 5584 Bjoa (gjenvalgt)

 

Årsmøtets varamøteleder:

Per Ousten, 2550 Os i Østerdalen (ny) 

Valgkomiteen

Det er Geno-utvalget i hver region som fremmer forslag på valgkomitemedlem og varamedlemmer fra sin region. I år var region midt og region sør på valg.

 

Region midt:

Medlem: Jo Terje Sagmo, 7860 Skage i Namdalen (ny)
1. vara: Tormod Sylte, 6440 Elnesvågen (ny)
2. vara: Marit Hoff, 7856 Jøa (ny)

 

Region sør:

Medlem: Gjertrud Svartveit Osmundsen, 5550 Sveio (ny)
1. vara: Håkon Øverland, 3677 Notodden (gjenvalgt)
2. vara: Tobjørn Garborg, 4340 Bryne (gjenvalgt)

 

Ny leder i valgkomiteen ble Barbro Braastad, 2634 Fåvang (region midt). 

Ansattvalgte styrerepresentanter

velges av og blant de ansatte. Følgende er valgt for to år:

 

Jon Helge Sandal, 6843 Skei i Jølster (gjenvalgt)

Marit Lahlum Ruud, 2335 Stange (gjenvalgt)

Morten Elias Bratengen, 2380 Brumunddal (ny)     


Til toppen