Gå til Tekst
Gå til Tekst
Genotyping av NRF-kviger før beiteslipp

Genotyping av NRF-kviger før beiteslipp

Hvis du Genotyper NRF-kvigene før beiteslipp får du resultatene i god tid før kvigene skal insemineres på høsten.

Fram til 30. april får du også 50 kroner i rabatt på genotyping av NRF-hunndyr. Du kan bestille genotyping via Kukontrollen.

Hvorfor genotype?

Dyr som er genotypet får avlsverdier med bedre kvalitet og høyere sikkerhet. Dette gir derfor et godt grunnlag for avlsplanlegging i egen besetning. I tillegg kan du avdekke om slektskapet til far og eventuelt mor stemmer med det som er oppført i Kukontrollen.

 

Ønsker du å genotype en andel av besetningen, anbefaler vi å velge kvigekalvene. Dette er potensielt de aller beste dyrene i besetningen og bør kombineres med de riktige eliteoksene for best resultat.

 

Det er nå også åpnet for å genotype NRF-dyr med farkode «Usikker far, men far er en seminokse» 

 

Du får avlsverdier også på dyr som ikke er genotypet, men da er disse basert på gjennomsnittet av mor og far, og dermed mer usikre.

Finn riktig inseminasjonstidspunkt med SenseHub

Mange produsenter bruker separate kvigebinger eller kvigefjøs. Disse er man kanskje ikke så ofte innom, og da kan brunstkontrollen bli så som så. Slik risikerer du å bomme på riktig inseminasjonstidspunkt på lovende kviger, og det går ut over økonomien.

 

Dette er grunnen til at en del bruker gårdsokse på kvigene. Imidlertid er en gårdsokse i gjennomsnitt 15 avlsverdipoeng dårligere enn en eliteokse i samlet avlsverdi. I tillegg vet du lite om hvilke egenskaper den enkelte gardsoksen nedarver. Dette går utover kvaliteten på avkommene, og du går glipp av den avlsmessige drahjelpen veldokumenterte eliteokser gir. Bruker du gårdsokse mister du også verdien av den avlsmessige fremgangen.

 

I aktivitetsmåleren SenseHub får du et brukervennlig og sikkert hjelpemiddel som varsler brunst og angir det mest gunstige tidspunktet for inseminering. Ved normalt oppdrett bør kvigene være de enkleste dyrene i en besetning å få drektige. SenseHub observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet, og du kan overvåke dyrene dine via både pc, mobil og nettbrett.

 

Les mer om genotyping av NRF-hunndyr her

 

Les mer om SenseHub aktivitetsmåler her 


Til toppen