Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno sine innspill til Jordbruksavtalen 2019

Geno sine innspill til Jordbruksavtalen 2019

Til tross for at mat fra drøvtyggerne er nødvendig for å løse flere av de utfordringene som er beskrevet i FNs bærekraftsmål, opplever vi en alvorlig omdømmeutfordring, skriver Geno i sitt innspill. 

Fra Geno sin side ønsker vi å prioritere tiltak som bedrer økonomien for produsentene, samtidig som det styrker næringa sitt omdømme, skriver Geno.

 

Her er noen av overskriftene fra Geno sin uttalelse:

  • Mer produksjon bør baseres på norske ressurser
  • Styrk kvaliteten- og lønnsomheten i produksjonen av grovfôr og øk tilskuddet til beiting
  • Styrk økonomien i kombinert melk- og storfekjøttproduksjon
  • Vri investeringsstøtte fra økt produksjon til tiltak for økt dyrevelferd og utvikling av små og mellomstore bruk  
  • Gjennomsnittsbeskatning ved salg av kvote

Her kan du lese hele innstillingen fra Geno slik den er sendt til Jordbrukets Forhandlingsutvalg.


Til toppen