Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2016

Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket. Dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet i næringa.

Innspill til jordbruksforhandlingene:

  • Økt produksjon på norske ressurser.
  • Med hensyn til klimabelastning bør lønnsomheten i produksjon av storfekjøtt i kombinasjon med melk styrkes.
  • Økt lønnsomhet med nyinvestering og overgang til løsdrift.
  • Dekning for økt kostnadsvekst eks plast + 20%.
  • Styrke kompetanse og rekruttering til landbruket.
  • Lik pris for inseminering i hele landet, underdekning er nå nær kr 20 millioner.

Les hele dokumentet fra Geno SA her


Til toppen