Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno fikk nytt hovedkontor 8. mai

Geno fikk nytt hovedkontor 8. mai

Fredag 8. mai flyttet Geno hovedkontoret sitt til den gamle melkefabrikken på Hamar (Nestlé). Dermed er også samlokaliseringen av de tre avlsorganisasjonene Norsvin, TYR og Geno et faktum. 

Ny adresse er Storhamargata 44, 2317 Hamar. Telefonnummeret til Geno er det samme som før. TYR og Norsvin beholder også sine gamle telefonnumre selv om det etter flyttingen er felles sentralbordtjeneste for de tre organisasjonene.


Til toppen