Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno får innpass i det kinesiske markedet

Geno får innpass i det kinesiske markedet

Geno er nå via videokonferanseutstyr direkte knyttet opp mot 40 melkebruk i kina. Det gir mulighet til å veilede, utveksle kunnskap, holde foredrag, og gi råd til kinesiske bønder.

Lørdag 4.august reiste en delegasjon fra Landbruks- og matdepartementet ledet av departementsråd Leif Forsell til Kina sammen med Veterinærinstituttet, NIBIO og Geno SA. Formålet med turen var å styrke myndighetskontakten, følge opp norsk-kinesisk intensjonsavtale innen landbruksforskning, vise støtte til pågående og planlagte forskningssamarbeid og et ønske om å oppnå økt salg av Norsk Rødt Fe i Kina.

Samarbeidsavtale mellom Geno og Kina

Torsdag 9.august kl: 10 00 foregikk det en videokonferanse på Hovedkontoret til Geno i Hamar. Der fikk blant annet Hamars ordfører Einar Busterud og Jan Ole Mellby styreleder i Geno delta på åpningen av den digitale koblingen mellom Geno og Kina. Som en del av det digitale møtet signerte adm.dir i Geno, Sverre Bjørnstad en samarbeidsavtale mellom Geno og Sanyuan. Sanyuan er et stort kinesisk selskap som både arbeider med avlsteknologi, driver melkeproduksjon og utvikling og produksjon av meieriprodukter.

 

Den norske og den kinesiske delegasjonen i Kina med Geno hovedkontor i Hamar på skjermen i bakgrunn

 

«Norge ligger langt framme innen bioteknologi. Kineserne verdsetter genmaterialet til Norsk Rødt Fe, og de har i dag uttrykt et klart ønske om mer fremtidig samarbeid med Geno. Det gjelder både kjøp av genmateriale og kunnskapsutveksling. Den norske kombinasjonskua bidrar positivt til en bærekraftig matproduksjon. FNs mat- og landbruksorganisasjon fremhever NRF-kua å være blant verdens beste» sier Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet.

Eksport av oksesæd til Kina

Geno har eksportert nærmere 100.000 doser oksesæd til Kina siden november i fjor. Dette var det første norske produktet som gikk gjennom den nye godkjenningsprosessen og har fått sertifikat/lisens for eksport til Kina siden kontakten mellom Kina og Norge ble gjenopprettet.

 

Nå er Geno i ferd med å åpne dører for ytterligere eksport. Gjennom avtalen med Sanyuan er Geno nå direkte koblet opp til 40 gårder i Kina med videokonferanseutstyr. Kameraene er ikke bare montert i kontorene på gårdene, men også rundt om i fjøsene. Det gir Geno mulighet til å veilede, utveksle kunnskap, holde foredrag, og gi råd til kinesiske bønder om avl, inseminering, brunst og fruktbarhet. Geno kan dermed bistå med sin ekspertise og gi informasjon om kuas helse, fertilitet og alt bonden trenger å vite for å drive på en god måte. Med det digitale kommunikasjonsutstyret vil Geno nå ut til kunder som har kjøpt norsk NRF-sæd og til andre potensielle kunder.

 

Geno er det første avlsselskapet som får innpass hos Sanyuan med et slikt kommunikasjonsutstyr. Det kinesiske markedet er meget stort og i en rask utvikling. Det er et betydelig potensiale for eksport av teknologi og kompetanse fra norsk landbruk. Før inngåelse av avtalen hadde representanten fra Sanyuan satt seg grundig inn i Geno sin virksomhet og NRF'n sine egenskaper og kvaliteter. Avtalen bekrefter at norsk genmateriale har konkurransekraft og er i verdenstoppen.


Til toppen