Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno Avlsplan – Indeks på avkom

Geno Avlsplan – Indeks på avkom

Det er nå lagt til en ny funksjonalitet som viser indekser for potensielle avkom i Geno Avlsplan.

Det er nå utviklet en ny funksjonalitet i Geno Avlsplan som viser indeksene til de potensielle avkommene (kombinasjonene) som er foreslått i avlsplanen.

 

Alle indeksene som ligger inne med «Krav til avkom», eller som det er satt individvalg på, vises.

 

Denne funksjonaliteten er nyttig for å få oversikt over i hvor stor grad det finnes kombinasjoner som oppfyller de krav du har satt både under «Krav til avkom» og til «Individvalg».

Hvordan bruke «Indekser på avkom»

I dette eksempelet er det lagt inn et betydelig antall «Krav til avkom» i tillegg til individvalg på tre egenskaper for dette dyret.

 

Bilde av visning av funksjonaliteten "indekser på avkom"

Merk følgende:

  • Klikk inne i kvadratet på den kua du vil se kombinasjonene til.
  • Klikk på «Indekser til avkom».
  • Øverst i listen vises «Avvik til krav» for de fire oksene som er prioritert til denne kua.
  • For denne kua var det ingen okser som oppfyller alle krav som er satt. Okse 11978 oppfyller de generelle krav til avkom (Avvik fra generelle krav=0), men er 4 indekspoeng ifra å oppfylle krav basert på individvalgene som er lagt inn.
  • Oksen med lavest «Sum avvik» prioriteres som førstevalg.
  • Det vises i rød tekst («Avvik») for de gruppeegenskapene der «Krav til avkom» ikke blir oppfylt (i dette tilfellet avlsverdi, jur og bein).
  • Du kan utvide visningen enten ved å klikke på «Utvid alle» øverst eller ved å klikke på trekanten til høyre i bildet. Da vil indeksene til de ulike kombinasjonene vises.

Les om forbedret utskriftsfunksjon i Geno Avlsplan her

 

Les mer om Geno Avlsplan her


Til toppen