Gå til Tekst
Gå til Tekst
Geno avlsplan i ny drakt

Geno avlsplan i ny drakt

Geno avlsplan har endret utseende slik at den nå er i samsvar med Geno sin nye profil. Samtidig er det gjort noen funksjonelle og faglige endringer. 

Geno avlsplan er nå også tilpasset nettbrett og mobil.

Nytt oppsett

Selv om alle de samme sidene eksisterer slik de har gjort fra før, har de endret seg betydelig i oppsett. Dette gjelder aller mest for ‘Forsiden’, som er den første siden du kommer til ved innlogging.

 

Øverst i skjermbildet er det nå et felt med svart bakgrunn som er synlig og funksjonelt fra alle sidene. Følgende handlinger kan utføres fra dette feltet:

  1. Vis avlsplan – Fører deg til utskriftsversjonen av avlsplanen.
  2. Velg produsent (for rådgiver) og utloggingsvalg.
  3. Meny – Åpner et nytt felt som gir deg mulighet for å bla deg fritt mellom de ulike sidene Forside, Avlsfokus, Kyr, Okser og Avkom
  4. ‘GenoAvlsplan’ fører deg alltid til Forsiden
  5. Geno-logoen fører deg til geno.no

Gjør deg kjent

Vi anbefaler deg å bruke litt tid første gangen du er inne for å klikke deg litt rundt omkring for å bli kjent.

Faglige endringer

Det er nå blitt mulig å velge Celletall og Fett% som buskapsegenskap.

 

Flere endringer på gang: Når nytt okseutvalg gjøres tilgjengelig (ca 1. oktober), vil disse bli presentert med ny Bein og klauvindeks, samt delindeks på klauv. Denne nye egenskapen vil også bli mulig å velge som individegenskap.

 

Logg inn Geno avlsplan.


Til toppen