Gå til Tekst
Gå til Tekst
Gammel versjon av Geno Avlsplan fases ut

Gammel versjon av Geno Avlsplan fases ut

16. september fases den gamle versjonen av Geno Avlsplan ut, og alle må over på nye Geno Avlsplan.

Ny versjon av Geno Avlsplan har vært tilgjengelig fra høsten 2018, og gradvis blitt utviklet til et komplett avlsplanleggingsverktøy. Nå er tiden inne for å fase ut den gamle versjonen. Det vil skje den 16. september, og med det må alle over på å bruke den nye.

Hva må du tenke på før overgangen? 

Dersom du har egenskapsvalg liggende i den gamle versjonen som du vil ta vare på, er det viktig å ta en utskrift av disse før den 16. september. Egenskapsvalgene vil ikke automatisk bli overført fra gammel til ny versjon.

 

Les mer om nye Geno avlsplan her


Til toppen