Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fruktbarhetsuka 2014

Fruktbarhetsuka 2014

Årets Fruktbarhetsuke er lagt til ukene 43-44. Dette er en kampanje som setter søkelys på brunst og fruktbarhet gjennom kurs/fagmøter. Disse arrangeres lokalt og det er sekretæren i produsentlaget som er ansvarlig for selve arrangementet, mens landslagsveterinæren har fagansvaret.

De enkelte produsentlag må selv avgjøre hvilke arrangement (kurs/fagmøter) som kan være aktuelle for dem og hvor de skal holdes. Geno oppfordrer til at flere produsentlag samarbeider om slike arrangement.

 

Tidligere år har det vært veldig variabel etterspørsel etter kurs og møter innen fruktbarhet. I noen områder er etterspørselen stor, i andre områder er den liten eller fraværende år etter år. Geno vet imidlertid at behovet for kunnskap for å få kalv i kua til rett tid er veldig stor i alle områder, og ikke minst hos nye brukere. Det er derfor viktig at produsentlagene markedsfører Fruktbarhetsuka lokalt og undersøker behov og interesse hos sine medlemmer. Noen produsentlag sender ut forespørsel/oppfordring til alle sine medlemmer. Dette er en effektiv måte å få i gang «fruktbare aktiviteter» på.

 

Informasjon om og liste over Landslaget for fruktbarhet finner du her

Priser og kursprogram 2014

Deltakeravgift

Brunstkurs: kr 1350,-.
Av dette beløpet går kr 900,- til Geno for dekning av utgifter til foredragsholder (veterinær) og kursmateriell, mens kr 450,- går til Tine for leie av lokaler, bevertning og administrasjon.Produsentlaget må gjerne sponse arrangementet for å få ned deltakeravgiften.

 

Fagmøter: kr 250,-.

Hele beløpet går til Geno for dekning til foredragsholder (veterinær).

Kursprogram

Her finner du to eksempler på kursprogram:
Kursprogram med fjøsbesøk
Kursprogram uten fjøsbesøk

 

Hvilket alternativ som velges avhenger av produsentlagets ønsker, men veterinæren som skal holde kurset må involveres i dette valget.

 

Kurs med fjøsbesøk kan bidra til økte kostnader og litt høyere kursavgift. Dette gjelder hvis veterinær må engasjeres for å sprøyte dyr før demonstrasjon av brunstig ku på kursdagen.

Varighet

Ordinært varer kurset 5-6 timer inkludert lunsj. Varighet, start- og sluttidspunkt for kursene må hvert enkelt produsentlag avgjøre, i samråd med veterinæren.

Generell informasjon

Geno har utarbeidet en deltakerliste som skal fylles ut under kurset som grunnlag for fakturering til deltakere og fakturering fra Geno til Tine.

 

Last ned deltakerliste her

 

Produsentlagene må melde sin interesse hos «sine» landslagsveterinærer senest 14 dager før arrangementet planlegges gjennomført.

 

Praktiske avklaringer skjer mellom produsentlagene og de respektive landslagsveterinærer.

 

Produsentlagene må ha påmeldingslister klare minst en uke før kurset skal arrangeres, slik at kursmateriell kan være ute hos veterinærene i god tid før arrangementsdagen. Kursmateriellet sendes ut av Genos kundesenter.

 

Arrangementene er tenkt som et tilbud til aktuell prodosentlagsaktivitet. Sekretæren i produsentlaget tar ansvar for påmelding, kurslokaler, bespisning og fakturering. Geno-kontakten må delta og lede kurset/møtet. Det er frivillig om sekretæren vil delta.

 

Det er krav om minimum 10 og maksimalt 25 påmeldte til kurs. På fagmøter er det ingen begrensninger til antall påmeldte.

Aktiviteter utenom kampanjeukene

Geno ønsker fortrinnsvis å kanalisere aktivitetene til kampanjeukene 43 og 44, men brunstkurs og fagmøter innen fruktbarhet kan naturligvis også legges til andre tidspunkt på året. Det er viktig at produsentlaget tar kontakt med aktuelle landslagsveterinærer i god tid før kurs eller fagmøter planlegges. Geno har også oppfordret landslagsveterinærene om å ta kontakt med produsentlagene.

Lurer du på noe?

Spørsmål vedrørende Fruktbarhetsuka kan rettes til kundekonsulent Agnete Børresen (tlf. 950 20 600/post@geno.no) eller organisasjonskonsulent Eva Husaas (eva.husaas@geno.no).


Til toppen