Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fruktbarhetskurs på Store Ree

Fruktbarhetskurs på Store Ree

Storfeskolen tilbyr kurset «Hold kontroll med fruktbarheten» på Store Ree i Stange/Melkefabrikken i Hamar 28.-30. mars 2017. Påmeldingsfristen er utsatt til 17. mars.

Dette er et kurs for framtidsretta bønder som ønsker å bruke verktøy og teknologi, samt gammel og ny kunnskap for å lykkes med fruktbarheten i besetningen.


Studenter er også velkomne til å delta. Ta kontakt med Geno for egne studentpriser.

 

Kurset inneholder følgende temaer:

  • Kuas hormonsyklus – organdemonstrasjon
  • Fruktbarhetsmål – verktøy og utskrifter
  • Den kritiske perioden omkring og etter kalving
  • Demonstrasjon av sæduttak på okse
  • Økonomisk gevinst ved god fruktbarhet
  • Brunstkontroll og inseminasjon
  • God avlsplanlegging – betydning for fruktbarhet, helse og ytelse
  • Inseminasjon til rett tid, men kalven uteblir...
  • Hva kan veterinæren tilby av fruktbarhetstjenester?

Det vil også bli fjøsbesøk, gruppearbeid og tid til sosialt samvær.


Les mer om priser, program og påmelding her


Til toppen