Gå til Tekst
Gå til Tekst
Framgang i Bosnia

Framgang i Bosnia

Jusuf Arifagic har flyttet de første 100 NRF-kyrene fra anleggene sine i Kozarac til kommunen Bosanski Petrovac hvor han de siste månedene har drevet med rekonstruksjon av en gammel gård han kjøpte tidligere i år.

– Rekonstruksjonen av gården har gått bra. Vi har omgjort en del bygninger til fjøs og har planer om å bygge om enda flere. Kapasiteten vår vil dermed øke og vi får mulighet til å flytte enda flere kyr dit. Dette vil bety at både produksjonen og drifta av gården blir billigere med tida, sier Arifagic.

 

De leier i dag 85 hektar til fôrproduksjon og beite fra kommunen Bosanski Petrovac og leier i tillegg en god del jord og beiter fra lokalsamfunnet omkring gården. Planen er å flytte 50 kyr til innen kort tid slik at det blir 150 kyr totalt på gården i denne omgang.

 

Fana Arifagic-fjøs

NRF-dyra har det lyst og åpent i det nye fjøset på gården Fana-Arifagic.Foto: Kommunen Bosanski Petrovac

 

Se tidligere omtaler av Jusuf Arifagic og gården hans med renrasede NRF-dyr her


Til toppen