Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fra båsfjøs til løsdrift

Fra båsfjøs til løsdrift

Buskap nummer 5 i 2016 har flere reportasjer fra bruk som har bygd om fra båsfjøs til løsdrift. Prosjektene kjennetegnes av utnytting av det gamle båsfjøset i kombinasjon med tilbygg. Nedenfor finner du plantegninger fra noen av prosjektene. 

Vi har også tatt med plantegning fra et prosjekt der det ble valgt å bygge helt nytt fjøs på et bruk med melkekvote på 176 000 liter.

 

10 PLANTEGNING Aas:
Hanne og Johnny Aas, Aas på Inderøya i Nord-Trøndelag.
Reportasje på side 26 i Buskap 5/2016

 

11 PLANTEGNING Reitan:
Solfrid og Arne Reitan, Gran Mellom, Inderøya i Nord-Trøndelag.
Reportasje på side 31 i Buskap 5/2016

 

18 PLANTEGNING Bø:

18 PLANTEGNING Bø: 
Olaug og Lars Bø, Tjukkebygda samdrift på Voss i Hordaland.
Reportasje på side 28 i Buskap 5/2016

 

33 PLANTEGNING Millingsjord
33 PLANTEGNING_2 Millingsjord
Lise Falkenhaug og Harald Millingsjorden, Millingsjord i Hemnes i Nordland.
Reportasje på side 42 i Buskap 5/2016

 

34 PLANTEGNING Prosjekt 100
34 PLANTEGNING Prosjekt 200
Plantegninger for løsdrift med kvote på 100 000 eller 200 000 liter utarbeidet av Sten Ketil Kjelås i Felleskjøpet Agro.
Intervju på side 62 i Buskap 5/2016

 

17 PLANTEGNING Grøv
Therese Johansen og Ola S. Grøv, Grøv i Øye i Vang kommune i Oppland
Reportasje på side 48 i Buskap 5/2016

 

23 Ombygging til lausdrift i mindre einingar

Artikkel på side 20 i Buskap 5/2016

 

23 Figur 1: Fôringsliggebås

 

23 Figur 2 A: Einrekkers «utanfor boksen»

 

23 Figur 2 b: Einrekkers «utanfor boksen»

 

23 Figur 03: Torekkers ny liggeavdeling

 

23 Figur 04: Nesten nybygg

 

 


Til toppen