Gå til Tekst
Gå til Tekst
Første eliteokseuttak i 2020 vedtatt

Første eliteokseuttak i 2020 vedtatt

Totalt 22 ulike NRF-okser er med i dette uttaket, hvorav åtte er nye. Sju av oksene er med i sin 3. periode. Utkjøring starter fra og med 10. februar.

Oksene har 32 i gjennomsnittlig avlsverdi, og de er spesielt sterke på mjølk, jur (spesielt jurdybde og jurfeste) og jurhelse. 

 

Fem av oksene er kollete, en av disse homozygot kollet (får kun kollete avkom). Ingen av oksene er bærere av hverken fruktbarhetsdelesjonen (BTA12) eller AH1-mutasjonen. De er født i perioden fra juli 2017 til august 2018.

Slektskap

Det er god spredning på farskapet til oksene, da de totalt sett stammer fra 20 ulike fedre. Ser man én generasjon lengre bak, er ikke situasjonen like bra, da 5 av oksene har samme farfar (11033 Reitan2). Dette er ikke ønskelig, men var en nødvendig løsning for å oppfylle kravet til antall okser.

 

Dette betyr at vi er nødt til å ha ekstra fokus på tiltak for å begrense innavlsutviklingen framover. Dette kan styres både gjennom omfanget av bruken av de ulike oksene, samt gjennom rekruttering av nye seminokser og embryokviger.

Bedre fordeling av oksebruken

Med den nye versjonen av Geno Avlsplan blir det generelt en bedre fordeling av oksebruken enn det var tidligere. Det er utviklet et prognoseverktøy basert på alle valg og forutsetninger som ligger inn i Geno Avlsplan, som kan brukes for å se på forventet bruk av de ulike oksene. Basert på dette har vi lagt inn begrensinger i bruksprosent på noen okser denne gangen. Disse er 12034, 12041, 12043, 12058. Tre av disse er 11033 Reitan2 sine sønnesønner.

 

Det blir beregnet slektskap mellom alle dyr som er genotypet. Totalt sett er det nå genotypet ca 42 000 levende kviger/kyr. Det gjennomsnittlige slektskapet mellom disse og de ulike eliteoksene varier sterkt, fra det laveste som er 1,77% (12022) til det høyeste på 4,20% (12058). Denne forskjellen er lett å forklare gjennom at oksen 12058 Voldmo har forfedre som er mye brukt (Reitan2, Velsvik, Brenden), mens 12022 Todnem er en importsønn.

REDX og SpermVital

Det er produsert REDX-sæd på åtte av oksene (11998 Steindal, 12022 Todnem, 12024 Trondstu, 12028 Kjosavik, 12035 Sugaren, 12037 Eiane, 12048 Torland, 12062 Brumunddal PP), og Spermvital på ni av oksene (11978 Gomo, 11988 Forberg, 11992 Riste, 12021 Lone, 12034 Falkmo, 12046 Ihlingen, 12047 Brautmarka, 12057 Stokke og 12059 Eilert).

 

Spermvital- og REDX-sæden fordeles med ulike okser i beholderne rundt omkring. Dersom du skal bruke slik spesialsæd er det viktig at du har en dialog med inseminerende personell på hvilke okser de har i sin beholder, slik at avlsplan kan tilpasses dette.

Følgende okser blir tilgjengelig som tilbudsokser: 11988 Forberg, 12021 Lone, 12034 Falkmo,12036 Era, 12047 Brautmarka.

 

Se liste med oversikt over de nye NRF-eliteoksene her 

 

Her kan du se en video med gjennomgang av de nye oksene v/Hans Storlien

Se videoen på YouTube her


Til toppen