Gå til Tekst
Gå til Tekst
Forsinkelse i levering av GS-avlsverdier

Forsinkelse i levering av GS-avlsverdier

Det er svært positivt at det er så mange som har bestilt genotyping av NRF-hunndyr i besetningen sin. Fra bestillingsløsningen ble åpnet 1. juni og frem til 29. juni er det bestilt genotyping for 1400 dyr.

BioBank har mottatt prøver fra en del av dem til nå, ekstrahert DNA og sendt videre til analyselaboratoriet Cigene på Ås.


På grunn av stor pågang av prøver fra seminokseemner, kvigekalver for embryoprosjektet og prøver fra andre leverandører har ikke Cigene kapasitet til å få genotypa alle fortløpende. Det er også ferieavvikling på laboratoriet i juli. Dette gjør at det vil ta ekstra tid nå før resultatene foreligger.

 

Vi beklager at GS-avlsverdiene blir forsinket nå i starten. Ut fra mengde bestillinger vil kapasiten økes utover høsten slik at det vil gå raskere å få resultater.

 

Det er viktig at prøven som blir tatt er av det NRF-hunndyret det er bestilt genotyping for. Hvis det blir tatt prøve av et annet dyr vil det bli fakturert for bestilt prøve, men resultater fra prøven vil ikke foreligge.

 

Med forsendelsen fra biobank følger et klistremerke merket med produsent- og ørenummer. Dette må ikke endres, og det må settes på riktig rør. Dette er for å sikre at det blir riktig kobling mellom dyret og dets genotype.

 

Ved uttak av vevsprøve er det viktig å følge bruksanvisningen nøye slik at lokket på røret med vevsprøven blir satt riktig på. Dette for å unngå at væsken som vevsprøven ligger i renner ut ved oppbevaring og frakt. Tap av væsken kan forringe kvaliteten på vevsprøven og DNAet, som kan føre til manglende resultater fra genotypingen.

 

Her kan du lese mer om genotyping av NRF-hunndyr.


Til toppen