Gå til Tekst
Gå til Tekst
Forbedret metode – hornstatus og fruktbarhetsdelesjon

Forbedret metode – hornstatus og fruktbarhetsdelesjon

Det er nå gjort en forbedring på metoden for fastsettelse av hornstatus og fruktbarhetsdelesjon, som gir sikrere svar på disse.

Ved genotyping av dyr blir genetisk status for hornanlegg og fruktbarhetsdelesjon til dyret bestemt, og resultatet vist på medlem.tine.no.

 

Det har nå blitt gjort forbedringer i metoden som fastsetter disse statusene, noe som kan medføre at en del dyr får statusendring i kukontrollen i løpet av de nærmeste dagene.

Hornstatus

En god del dyr fikk ikke fastsatt genetisk hornstatus med den gamle metoden. Nå har alle genotypede dyr fått definert genetisk hornstatus. Det betyr at mange har gått fra å stå med ukjent hornstatus til å få en kjent status (heterozygot kolla (kh), homozygot kolla (kk) eller homozygot horna (hh)).

 

Noen dyr har også fått hornstatusen sin endret. Blant disse er det flest som er endret fra homozygot horna (hh) til heterozygot kolla (kh), og fra heterozygot kolla (kh) til homozygot kolla (kk).

Fruktbarhetsdelesjonen

Alle genotypede dyr har fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen (Fri eller Bærer). Den gamle testen for fruktbarhetsdelesjon hadde en del svakheter. Den er derfor nå endret til en sikrere metode. Dette har ført til at et betydelig antall dyr har endret status fra «Fri» til «Bærer» og omvendt.

 

I den nye versjonen av Geno Avlsplan er det ikke mulig å planlegge kombinasjoner der både ku og okse er bærer. Det betinger at kua er genotypet. Dersom kua ikke er genotypet, blir det sjekket om faren til kua er bærer. I så fall vil ei slik ku ikke bli kombinert med en okse som er bærer.

 

Her kan du lese mer om prøveversjonen av nye Geno Avlsplan

Ikke feilfrie tester

Det er viktig å merke seg at selv om testene er forbedret, er de likevel ikke feilfrie. Begge testene har en feilmargin på 1-2%. Etterhvert som vi får inn detaljinformasjon for nye okser og embryokviger vil vi gjøre mindre forbedringer i testene. Som følge av dette kan statusen for enkelte genotypede dyr også bli endret i Kukontrollen framover.


Til toppen