Gå til Tekst
Gå til Tekst
Forbedret metode for avlsverdiberegning

Forbedret metode for avlsverdiberegning

Genotypede dyr med hull i stamtavla si har fram til nå blitt kraftig overvurdert for mjølkeegenskapene. Nå er det gjort en endring som retter opp denne feilen. Endringen trer i kraft ved neste beregning over helga.

Genotypede dyr med hull i stamtavla si har til nå blitt kraftig overvurdert for mjølkeegenskapene. Dersom det er nære slektninger til det genotypede dyret som er ukjente (f.eks. mor, far eller besteforeldre) har effekten av dette vært større enn om det har vært fjernere slektninger som er ukjente (olde-, tippoldeforeldre). 

 

Beslektede dyr av disse, som ikke er genotypet, har også blitt berørt.

Endringer i metode for beregning

Nå er det gjort en endring i metode for beregning som retter opp denne feilen. En del dyr får derfor en reduksjon i indeksene sin for mjølkeegenskapene (spesielt for kg. mjølk, kg. fett og kg. protein). Denne reduksjonen kan variere fra opptil 40 poeng på noen svært få dyr til kun en liten justering på flere.

 

Påvirkningen på ulike dyr har vært som følger:

 • Omkring 10 000 genotypede dyr totalt med enten ukjente foreldre, besteforeldre, oldeforeldre eller tippoldeforeldre får redusert mjølkeindeksene sine.

  Ukjente Gj.snittlig reduksjon i mjølkeindeks
  Foreldre 24
  Besteforeldre 14
  Oldeforeldre 7
  Tippoldeforeldre 4

  Et lite antall genotypede dyr med fullstendig stamtavle får også en større endring i mjølkeindeksen (>5 poeng). Dette er importer med lite slektskap til andre dyr i NRF-populasjonen (RDM-opprinnelse) eller avkom etter slike.
 • Noen få ikke-genotypede kviger/kyr har får også endret mjølkeindeksene sine betydelig. Dette er også dyr som hull i stamtavla si (ukjent far eller morfar), samtidig som de har nære slektninger (avkom, barnebarn eller mor) som er genotypet. Dette påvirker besetninger som har brukt gardsokse litt tilbake i tid, men som senere har brukt semin og genotypet yngre dyr.

Denne endringen har lite innvirkning på eliteoksene.


Til toppen