Gå til Tekst
Gå til Tekst
For ei ku

For ei ku!

Tre uker ut i andre laktasjon melker ei Raastad-datter i Italia 74 kg per dag, forteller Geno-UK i en pressemelding.

Den produktive kua har NRF-oksen 10115 Raastad som far og ei holsteinku som mor. Kua er en av 25 NRF-krysninger i besetningen til Francesco Rossetti. Rosetti driver en gård på 1500 dekar og 330 melkekyr som ligger på Posletta i Nord-Italia, De fleste kyrne i besetningen hans er høytytende holsteinkyr. Gjennomsnittsytelsen er 13 800 kg. Dagsytelsen er om lag 40 kg for holsteinkyrne og 38 kg for NRF-krysningene. Kyrne fôres med mais- og raigrasbasert fullfôr med høyt proteininnhold.

 

Raastad-datter melket 74 kg om dagen i italiensk besetning

Her er den høyproduktive Raastad-dattera fotografert noen timer før dagens andre melking etter å ha produsert 38 kg under morgenmelkingen.

 

Rossetti er veldig godt fornøyd med Raastad-dattera, som på tross av svært høy ytelse fortsatt er i fint hold og har god jurhelse. NRF-krysningenes funksjonelle jur og gode jurhelse bidrar til produktivitet, holdbarhet og økt lønnsomhet i besetningen.

 

I besetningen til Francesco Rossetti registreres det melkeopplysninger fra både holstein- og krysningskyr, noe som gjør dataene sammenliknbare. Selv om ytelsen er noe lavere, har NRF-krysningene et kalvingsintervall på 390 dager. Dette er 30 dager kortere enn gjennomsnittet hos holsteinkyrne.

 

Bakgrunnen for at Rossetti valgte å benytte NRF-sæd, var et ønske om å bedre holdbarheten og fruktbarheten i besetningen. Han er også en entusiastisk bruker av SpermVital-sæd.

 

Rossetti har valgt en gradvis overgang fra ren Holstein til krysninger, men rekord-ytelser hos krysningsdyra har gjort familien mer og mer entusiastisk. De setter stor pris på NRF-rasens bidrag til å gjøre besetningen mer bærekraftig.

 

Rossetti er spesielt fornøyd med det han ser på som et «perfekt» jur hos NRF-krysningene. I tillegg er kyrne lettmelket (spesielt i senere laktasjoner) sammenliknet med holsteinkyrne. Han verdsetter også at de har et gjennomsnittlig lavere celletall (60 000/ml) sammenliknet med holsteinkyrne (80 000/ml).

 

– Nå som jeg har sett hva NRF-krysningene er gode for – fire laktasjoner, kortere kalvingsintervall og god ytelse – forventer jeg mer av kyrne mine. Vi ønsker fortsatt å ha kyr som er typisk melketype og vil derfor beholde Holstein i avlsprogrammet. Men i år vil vi ha 15 prosent krysninger i besetningen, avslutter Francesco Rossetti.


Til toppen