Gå til Tekst
Gå til Tekst
Flere kommende stjerner

Flere kommende stjerner

Etter avkomsgranskingen i september kom det én ny eliteokse inn i utvalget, 11191 Vamman (i tillegg til GS-eliteoksen 11690 Roen). Ser vi fram mot neste gransking i februar, har vi flere gode kandidater på gang.

Det er mange forskjellige fedre representert blant de «lovende» oksene i tabellen nedenfor, mens det på morfarsiden fortsatt er 5654 Olstad, 5694 Brenden og 10032 Haugset som dominerer.

 

Av oksene i dette utvalget er det kun 11229 Oksjale som er kollet.

 

Oversikt over okser som er – eller blir satt – i sædproduksjon i nærmeste framtid.

Okse Far Morfar Avlsverdi Mjølk Bein Jur Fruktbarhet
11194 Fagerberg   22013 St. Hallebo 5694 Brenden 22 111 108 119 108
11199 Sundhagen   10245 Hjulstad  5694 Brenden 22 111 103 104 112
11207 Rustehagen  10177 Braut  10032 Haugset  14 108  112 106  101
11206 Dyste 28005 R Bangkok 5654 Olstad  19 112 115 112  98
11209 Korsen     22011 S Adam 10039 Haga 30 114 105  120 100
11229 Oksjale 23004 Heisalan Ponnistus 5654 Olstad 18 124  103 104 99
11231 Sameia 23005 Asmo Sale Et  10032 Haugset 24 114 113 117 99

 

Oksen som topper lista for øyeblikket er 11209 Korsen. Han er sønn av 22011 S Adam og morfar er 11039 Haga. Oppdretter er Ole Kristian Stuberg fra Inderøya. Oksen er jevnt god på alle egenskaper, og med en foreløpig avlsverdi på 30 skal det mye til for at denne oksen ikke blir aktuell som eliteokse ved neste gransking.

 

Det er foreløpig litt større usikkerhet knyttet til de øvrige oksene, så vi venter i spenning på neste avkomsgransking på nyåret.


Til toppen