Gå til Tekst
Gå til Tekst
Flere fjøs med metangassmålere

Flere fjøs med metangassmålere

Det store klimaprosjektet «Avl for klimavennlig storfe» er over i fase 2. Det betyr at vi nå setter ut enda flere GreenFeed metanmålere i kufjøs for å måle utslipp på individnivå.

I uke 49-50 er det installert fem nye GreenFeed metanmålere. Fire av disse er i Steinkjer-området og en hos Senter for Husdyrforsøk hos NMBU på Ås, som nå har utvidet til to stykker.

 

Det er Mære Landbruksskole og NMBU på Ås som siden januar 2019 har vært pilotbesetninger for å teste ut teknologien.

 

Installeringen av flere metanmålere har vært vellykket. Vi har møtt stor interesse og velvilje ute hos produsentene som kommer til å være forsøksverter i flere år framover.

 

Senere i vinter skal det installeres metanmålere hos ytterligere ni besetninger for å få nok datagrunnlag.

 

Hensikten med prosjektet er å skaffe data og informasjon på individnivå for å danne grunnlag for å avle mer klimaeffektive NRF-kyr i framtida.

 

Kyr som er mer klimaeffektive vil sannsynligvis også være mer fôreffektive, slik at dette blir en vinn-vinn situasjon for både klima og produsent.

 

En prosentenhet forbedret fôreffektivitet, kan ha en anslått verdi på om lag 30 millioner kroner for norske melkeprodusenter.

 

Her finner du mer informasjon om prosjektet 

 

En blid og fornøyd Håvard Reitan i Nye Reitanfeltet samdrift bisto under monteringen

En blid og fornøyd Håvard Reitan i Nye Reitanfeltet samdrift bisto under monteringen. Foto: Sverre Lang-Ree

 

Vegard Lundås hos Arnt Stokke på Inderøya, frakter GreenFeed maskinen opp til fjøset på et krevende Trøndersk vinterføre. James Krause fra leverandøren C-lock bidrar med «support»

Vegard Lundås hos Arnt Stokke på Inderøya, frakter GreenFeed maskinen opp til fjøset på et krevende Trøndersk vinterføre. James Krause fra leverandøren C-lock bidrar med «support». Foto: Sverre Lang-Ree

 

Leif Kjesbu fra Kjesbu fellesfjøs og James Krause fra leverandøren C-Lock, prøvekjører GreenFeed maskinen før montering i fjøset i Ogndalen øst for Steinkjer.

Leif Kjesbu fra Kjesbu fellesfjøs og James Krause fra leverandøren C-Lock, prøvekjører GreenFeed maskinen før montering i fjøset i Ogndalen øst for Steinkjer. Foto: Sverre Lang-Ree


Til toppen