Gå til Tekst
Gå til Tekst

Feil ved utsending av faktura

Det har dessverre skjedd en feil ved siste fakturautsendelse. Dette har medført at det er sendt ut flere fakturaer på mail. Riktig faktura for januar er den som har fakturadato 03.02. samt lik sum på «Sum å betale» og «Sum hittil i år».

De andre fakturaene som er sendt ut, kan dere bare se bort fra.

 

Vi beklager dette!


Til toppen