Gå til Tekst
Gå til Tekst
Feil pris på kjøttfeokser i oksekatalogen

Feil pris på kjøttfeokser i oksekatalogen

Fra nyttår har det blitt opplyst om feil sædpris for alle kjøttfeokser i papirversjonen av Genos oksekatalog. Dette gjelder også en del av kjøttfeoksene i oksekatalog på web. 

Prisene oppgitt i katalogen er 25 kroner lavere enn medlemspris og det har derfor blitt fakturert mindre enn den egentlige doseprisen. De som har betalt for lav dosepris vil ikke bli etterfakturert.

 

Det er også oppført for lave priser i siste utgave av Geno oksekatalog (mai-oktober 2019), men det blir nå fakturert riktig pris.

 

Korrekte medlemspriser er:

Kjøttfe Ungokse kr 247,-
Kjøttfe Eliteokse kr 320,-
Kjøttfe Bruksokse kr 285,-
+ 25 kr for ikke-medlemmer.

 

Prisliste sæd og inseminering finner du her


Til toppen