Gå til Tekst
Gå til Tekst
Fagdag for husdyrlærere 2017 vel overstått

Fagdag for husdyrlærere 2017 vel overstått

12. januar ble det holdt en fagdag for husdyrlærere (VGS) på Gardermoen i regi av Husdyrtreff-organisasjonene (Geno, Tine, Nortura, Norsvin og TYR).

Fagdagen ble for første gang arrangert i 2015 og fikk da gode tilbakemeldinger. Husdyrtreff-komiteen bestemte da at fagdagen skal gjentas annenhvert år. 

 

Årets temaer for fagdagen var:

  • Husdyrtreff som undervisningsprosjekt v/Per Håvard Moe Nevland, tidligere husdyrlærer ved Tomb VGS
  • Samvirket – betydning i norsk husdyrproduksjon v/Trond Reierstad, styreleder i Tine og styreleder i Norsk Landbrukssamvirke
  • Bygg og driftsopplegg for kjøttfe v/Espen Kvålshagen, Nortura
  • Kjøttfeavl i Norge v/Solvei Cottis Hoff, TYR
  • Driftsledelse i eggproduksjon v/Sverre Rædergård, Nortura
  • Framtidsretta avlsplanlegging med genomisk seleksjon v/Hans Storlien, Geno
  • God dyrevelferd på gris v/Målfrid Narum, Norsvin

21 lærere fra 10 skoler deltok på fagdagen. Det var gode tilbakemeldinger på opplegget. Lærerene opplevde temaene som relevante og det var positivt å få mulighet til å møte kollegaer fra andre skoler. 

Om Husdyrtreff

Husdyrtreff er en tevling laget for landbrukselever i hele landet. Elevene kan velge mellom gruppeoppgaver på Storfe (kjøtt eller melk), sau, gris eller fjørfe. Oppgavene er tatt rett ut fra reelle problemstillinger innen valgte produksjon i bransjen. Husdyrtreff-komiteen kårer en skolevinner (beste oppgave levert per skole) og en landsvinner innen hver produksjon.

 

Husdyrtreff-tevlingen gir også en god mulighet til å fordype seg i produksjonsformer man ikke har ved egen skole.


Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82, hvor 2000 elever deltok fra 35 skoler. Dette var et vellykket prosjekt som har vært arrangert siden (kilde: Buskap og avdrått nr.2 1983).

 

Det hadde også i tidligere år vært kontakt mot landbruksskolene med diverse prosjekter, men først i 1981/-82 tok Husdyrtreff-tevlingen form. 

Husdyrtreff arrangeres av Geno, Norsvin, Tine, Nortura og TYR.

 

Vi minner også om at påmeldingsfrist for å delta på husdyrtreff-tevlingen er 20. januar. 

 

Les mer om Husdyrtreff her

 


Til toppen